Интервюта

Илиана Балабанова има повече от 25 години опит в областта на равнопоставеността на половете с фокус върху превенция и защита от насилие над жени и момичета, участие на жените в процесите на вземане на решения, превенция на сексизма, жени и медии и други.

Била е Вицепрезидент на Европейското женско лоби /ЕЖЛ. Национален експерт в Обсерваторията срещу насилието над жените към ЕЖЛ, член на различни консултативни съвети и експертни групи на национално и международно ниво. През юни 2022 г. е определена от Европейската Комисия за член на Експертния форум към Европейския институт по равнопоставеност на половете в качеството ѝ на представител на неправителствените организации на ниво ЕС. От юли месец тази година е президент на ЕЖЛ.

Балабанова споделя, че: „Вярвам, че патриархалните структури създават общество, в което всеки е ощетен. Стереотипите, основани на пола, сексизма, насилието над жените, неравностованетостта е не само резултат, но и причина за утвърждаване на патриархалните структури, в които всички ние продължаваме да живеем.“

В Казанлък Илияна Балабанова се включи в Националната конференцията „Равнопоставеността и новите предизвикателства”, организирана от Сдружение „Жените на Казанлък” с помощта на фондация „Фридрих Еберт”.

Ето какво сподели Балабанова за читателите на вестник „Долина”:

 - г-жо Балабанова, какви са новите предизвикателствата пред организациите работещо по проблемите на насилието и неравнопоставеността?

- Съвременните предизвикателства пред неправителствените организации, които работят за правата на жените и за човешките права са много сериозни, а за България те се засилиха от 2018 година насам с Истанбулската конвенция или Конвенцията на Съвета на Европа срещу домашното насилие и насилието над жени. Начинът, по който българските политици реагираха на тази Конвенция, начинът, по който се водеше цялата дискусия по отношение на конвенцията, е срамен за българските политици, защото бяха изказани лъжи по отношение на нейното съдържание. Това беше един период на политическа несигурност, която продължава и до сега и българските политици вместо да се замислят за това как да защитят живота и достойнството на всеки един български гражданин, всъщност поставиха на първо място своите политически амбиции да продължат да управляват страната и живота на същите тези хора. Домашното насилие е институционален проблем, а в България всяка трета жена е жертва на насилие. Тези крайно реакционни движения не са зародени у нас, те циркулират в целия свят, а създаваното по този начин отношение към правата на жените довежда до загуба на онова, което организациите вече са постигнали и довежда до открито, от страна на някои политически сили в света, говорене за “поставяне на жената на мястото ѝ и връщане към традиционната ѝ роля, в която тя е единствено майка и съпруга”, до отказ от защита на правата на жените в много отношения, Всичко това поставя неправителствените организации в твърде тежка ситуация, те биват демонизирани и сочени с пръст, че са онези, които водят до разруха на цялото общество.Това е абсолютно невярно и всъщност точно НПО-тата полагат ежедневни и ежеминутни усилия за това да спасят човешки живот.

- Само в България ли не се разбира смисъла на Конвенцията?

- Истината е, че не само в България не се разбира смисъла на Истанбулската конвенция, но истината е и че България е една от малкото европейски страни, която все още не я е ратифицирала. Това, което се разпространи в обществото и по-голямата част вярва в него е, че тя отваря врата към например узаконяване на хомосексуални бракове, просто няма един текст, една единствена дума няма в тази Конвенция, където да се говори за хомосексуални бракове. Единственото нещо, което се казва, е че всяка жертва на домашно насилие или на насилие, основано на пола, има право на защита, без значение от раса, образование, сексуална ориентация и т.н. България още преди подготвянето на Истанбулската конвенция е приела Закон за защита от дискриминация и там е посочено точно това – всеки има право на защита от дискриминация. Затова смятам, че проблемът е, че политиците използват тази манипулация спрямо обществото, не само на национално, но и на световно ниво. 

- От юли месец сте президент на Европейско Женско лоби (ЕЖЛ), какви са задачите, по които ще работите? 

- ЕЖЛ е най-голямата асоциация от неправителствени организации на ниво ЕС. Тя обединява над две хиляди организации от всички страни членки на ЕС и страните кандидатки за членство и съществува от 30 години. Има представителство в Брюксел и национални платформи. Още когато се създава ЕЖЛ си поставят две основни цели – да обедини гласа на всички жени в Европа, така че той да бъде чут на европейско ниво от политиците и да бъде отчетен и взет под внимание при формирането на политиките. Другата голяма цел на ЕЖЛ е да бъде медиатор между европейските и националните политики. Процесът е двупосочен – от една страна влияние на европейски политики и от друга страна влияние на национални политики. Тези две големи цели продължават да бъдат такива от самото начало. Жените в различните държави имат еднакви проблеми, но с различна острота в различни области. Един от основните проблеми, които съществуват навсякъде, но държавите, които са ратифицирали Истанбулската конвенция, отчитат много по-малък брой на случаи на домашно насилие, много повече възможности за защита на жертвите и много по-добра реакция от страна на правораздавателните органи.

Друг много сериозен проблем е бедността на жените в Европа и той е факт. Това се дължи на факта, че жените заемат по-ниско платени длъжности. В продължение на кариерното си развитие въпреки, че сме по-многобройните с университетско образование, сме по-малко представените в управлението на бизнеса, политиките и във всеки един процес на вземане на решения, включително и на местно ниво. От десетилетия насам в България максимумът на женско представителство на местни избори е около 11 на сто, което е недопустимо за този век, в който живеем, в който жените са образовани, произвеждат блага за обществото докато гледат деца и се грижат за близките си. В същото време официално според законодателството имаме право, но поради други структурни проблеми, нямаме достъп до решаване на политиките, в момента 26 % на национално ниво. Ако не можем да намерим грижи за децата, жената е тази, която остава в семейството. Преди няколко години Европейският институт за равнопоставеност на половете направи едно изследване по отношение на стереотипите по отношение на пола. 81 на сто от българите казаха, че ролята на мъжа е да печели пари, а ролята на жената – да си гледа семейството.

- г-жо Балабанова, новите промени в Закона за домашното насилие ще доведат ли до резултат?

- Приетите промени в Закона за домашното насилие са положителни и създават много повече възможности за защита и превенция. Много е хубаво, че интимната връзка влезе като понятие, което дава възможност не само на онези жертви, които имат роднински контакти с извършителя на насилие да ползват правата си по този закон. Добри промени са увеличаването на срока за подаване на защита, който беше 1 месец и твърде недостатъчен. Положително е изграждането на така нареченото координационно звено, което ще обхваща всички онези институции и НПО-та да изграждат политики, свързани с превенция и защита на жертвите на домашно насилие, много е положително и това, че може би най-сетне в България ще има официална статистика колко са жертвите на такова. Ние сме единствената държава в ЕС, която няма такава, а като нямаш статистика, нямаш проблем. Статистиката, която ние познаваме, или идва от НПО-та, или от МВР, но тя е само за подадените случаи, а тази от съдебната система обхваща само заведените дела. Много е важно да знаем за какъв мащаб става дума. Много е хубаво за интимната връзка, но е формулирана по един безумен начин, в рамките на 60 дни можеш да бъдеш убивана по три пъти на ден, не знам как законодателят реши, че 60 дни е връзката, която ще отчете, не знам как ще измерва. Много по-лесно беше да се каже всяка жертва на домашно насилие има право, без значение дали е омъжена, разведена и т.н. Има неща, които трябва да се променят. Имам надежда, че това е една много сериозна стъпка към едно много добро законодателство. Нека не забравяме, че ЕС ратифицира Истанбулската конвенция, което е интересен казус за България. За съжаление ЕС не предвижда санкции за държавите, които не я прилагат, но в същото време България като част от ЕС би трябвало да я прилага и съм любопитна какво ще се случи от тук нататък, вероятно няма да променим Конституцията си. Има нещо много положително – очаква се всеки момент да бъде приета Директива на ниво ЕС, която ще бъде задължителна за България и която в по-голямата си част обхваща разпоредбите на Истанбулската конвенция, дори отива отвъд като включва т.нар. онлайн насилие, което е много сериозна форма на насилие. То е също толкова травмиращо, както и офлайн насилието, особено сред младите хора.  

Ганьо Балкански или по-известен като Бай Ганьо – кой не е чувал за него?! 

Бай Ганьо е роден от талантливото перо на Алеко Константинов – познат под псевдонима Щастливеца. Константинов е български писател, адвокат, общественик и основател на организираното туристическо движение в България.

С книгата „Бай Ганьо“, която се появява на бял свят през 1895 г. Алеко Константинов се изправя пред сложните икономически и социално-психологически въпроси на своето време — пътят на България и целта на нейното развитие, мястото й̀ сред другите страни, съдбата на националните добродетели, морал, бит, нрави. Под формата на забавни приключения на дребен праматар (амбулантен търговец) на розово масло, втурнал се да забогатява чрез търговия и политика, Константинов засяга болезнени проблеми на националния живот, бит, психология, манталитет, култура и се смее над тях с пречистващ смях.

Книгата „Бай Ганьо” като че ли разгръща истинския талант на Алеко, който е уловил трайните черти от характера на българина, но по-важното е, че и до днес Бай Ганьо е емблема за келепирщината, тарикатлъка и оцеляването при всички условия и на всякаква цена.

Бай Ганьо е примерът на това, че не само героят надживя автора си, но и продължава да преминава с нас през годините. Изводът, че може би Бай Ганьо ще продължи да живее и след нас, означава едно - че от 1895 година народопсихологията ни е останала такава каквато е и днес. Политиците ни са същите както и днес. Душата ни е точно толкова дребна, колкото и днес. Българският народ не е еволюирал и по всяка вероятност си заслужаваме не само политиците, който избираме, а и цялата орисия, която ни се е “паднала”.

 След преминалия местен вот за  Местни парламенти по места, реших да се срещна отново с Алековия герой Бай Ганьо, 128 години след неговото раждане. С него ще поговоря в качеството му на розотъговец, като човек влезнал първи в Европа преди Европа да е влезнала в нас, като професионалист и политик.

С Ганьо Балкански ще говорим за политика, за ляво и дясно в България, за народопсихология и за това как се правят избори. Оставяме изводите да си ги направите Вие, уважаеми читатели, какво е било и как е и днес.

Аз и Бай Ганьо предварително се извиняваме, ако някой се припознае в думите ни. Всяка прилика с действителни лица е случайна.

В днешния брой на „Долина” ще ви срещнем с един светъл човек. Тя е позната на част от обществено-политическия живот на Казанлък. Къде може да я откриете ли?! Отговорите са два и то кратки: в редакцията на вестник „Долина” и в справедлива кауза, която трябва да бъде защитена. Нейното име е Яница Станчева, а другото и име е СПРАВЕДЛИВОСТ. Или казано по друг начин Справедливостта в Казанлък си има своето име и то е Яница Станчева.

Яница Христова Станчева е родена в Казанлък. Тя е с висше образование със специалност „Реклама”. Притежава магистърска степен Администрация и управление на системата на националната сигурност”. Тя е председател на НД „Русофили” – Казанлък, част е от УС на Фондация „Чудомир” и Сдружение „Жените на Казанлък”, Яница Станчева е част и от голямото семейство на Конфедерацията на българските писатели и има издадена една книга и десетки публикации в годишници. Тя е журналист, общественик, книгоиздател и издател на регионален вестник „Долина”.

С нея днес ще си говорим защо решава да скача в кметската надпревара, когато обожава професията си, за походите и за справедливост и каузите, които е защитила.  Ето какво сподели тя за читателите на „Долина”

Днес когато света се тресе от не равенство и дискриминация решихме да ви срещнем Емилия Господинова, която е регионален представител на Комисията за защита от дискриминация от гр. Стара Загора. С г-жа Господинова ще си говорим за дейността на Комисията и как можем да се свържем с тях, за да ни окажат подкрепа.

Ето какво сподели Емилия Господинова за читателите на вестник „Долина“ и сайта kazanlak.co:

Днес, когато света се треси от скандали и на заден план са останали кълъурата и духа ще ви срещнем с един истински съвременен будител, който с чувство и всеотдайност, без да пести сили пръска пламъка на българщината из земите на Розовата долина. Днес ще ви срещнем с Мария Желева - библиотекар в НЧ „Пробуда – 1920”, село Копринка. За нея като че ли доброто е начин на живот, а книгите, словото и културата са смисъла, който дава смисъл на дните ни.

Ето какво сподели слънчевата и чаровна Мария Желева за читателите на вестник „Долина“:

 - Читалището е онзи пламък, които съхранява българския дух от векове. Как и каква дейност развива НЧ „Пробуда“ в село Копринка?

- Повече от 150 години читалищата са онези огнища, които сеят просвета и култура сред българската общественост и са наистина едно национално богатство. А читалището в село Копринка е единствената културна институция в селото и вече 103 години работи за запазване на традициите и обичаите на народа ни, за осигуряване на равен достъп до знание и информация. Стремим се да бъдем културен и духовен обединителен център за хората от всички възрасти. А това, разбира се, налага не само да пазим изконните читалищни добродетели, но и системно да развиваме и обогатяваме дейността си. Но за да го има читалището днес, безспорна е заслугата на стотиците самодейци, преминали през читалищните колективи, както и на техните ръководители, предавали своя опит и знания. Безспорна е ролята и на читалищния секретар Емилия Бисерова, на Председателя Васил Вълчанов и настоятелството, и на всеки един читалищен член.

През годините читалището ни е преминало през редица трудности, но това и за момент не ни е отчайвало. Напротив, търсили сме начини за тяхното преодоляване, за разширяване на дейността, за набиране на средства за ремонтни дейности.Защото, за да идват хората в читалището, ние трябва да им осигурим една приятна и уютна обстановка. И разбира се, резултатите са налице – можем да се похвалим с една изключително богата и разнообразна дейност с много творчески колективи, в които участват хора от 5 до 80 годишна възраст. Трудно ми е да отлича някой от тези колективи, защото всеки един от тях има своите огромни успехи. Но с гордост мога да говоря за всеки: за Клуб за народни хора и танци „Мома Копринка”, с ръководител Таня Георгиева, за Младежка фолклорна група „Славейче”, с ръководител Анелия Жекова и Фолклорна група „Детелина”, с ръководител Каньо Илийков, за Детската вокална група с ръководител Емилия Бисерова, за Групата ни за художествено слово и за групата за пресъздаване на обичаи, сред които са нашите прекрасни коледари и лазарки, за нашите малки театрали „Врабчета”, които се представят блестящо на ежегодния конкурс Чудонемирчета. Благодарение на всички тях нашето читалище е едно от водещите в община Казанлък.

Едно от събитията, с които много се гордеем, е пресъздаване на ритуал Розоварене, който реализираме съвместно с ИМ „Искра” в Етнографски комплекс „Кулата“ в рамките на фестивала на розата. Друга наша гордост е традиционната вече лятна академия, която всяка година е с различна тематична насоченост и привлича около 60 деца от 7 до13 годишна възраст.Темите за работа са свързани не само с интересите,но и с проблемите на децата, а целта ни е да спомогнем за част от тяхното разрешаване. И мисля, че успяваме. Още повече, че в едно интервю децата споделиха, че при нас научават много нови и полезни за тях неща. А през изминалата година получихме признание и от Министерство на културата – Грамота за творчески постижения за организиране на лятна академия. Радваме се и на отношението на родителите, които се доверяват на читалището като институция. Радваме се и на приятелството на десетки организации. Особено ползотворни са съвместните инициативи с местните училище „Кирил и Методий”, ПК „Надежда” и ДГ „Слънчице”, с. Копринка, с ОБ „Искра”, с МЦР „Взаимопомощ”, ТД „Орлово гнездо”, ИМ „Искра”, НПМ „Шипка – Бузлуджа”, с ПГ „Петко Стайнов”, РЗИ и ОИЦ – гр. Стара Загора. Изключително добре работим и с местната и общинска власт. Всички тези патрньорството са особено полезни, защото взаимно ни обогатяват и сме благодарни на всеки един за добронамереното отношение, за отзивчивостта и честността им.

 -   г-жо Желева, вие сте библиотекар в НЧ "Пробуда - 1920", с. Копринка колко книги пази вашата библиотека?

- Към 1 януари 2023 библиотеката разполага с 14495 библиотечни единици - художествена, отраслова и справочна литература, периодика, фонотека, забавни детски игри и диафилми. Библиотечните ни колекции се обогатяват чрез системно закупуване на литература със собствени средства и чрез работа по проекти. Отново с гордост мога да кажа, че за поредна година бяхме одобрени по проект към МК „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, като стойността на проекта е 1300 лв. Радваме се на добро отношение и от частни лица и институции, които даряват свои книги на библиотеката. Обновяването на фонда играе основна роля за привличане на читателите. През изминалата 2022 година те са 187 на брой. Но дейността на библиотеката не се съсредоточава единствено върху раздаване на книги. Като част от мрежата на Глобални библиотеки България ние предоставяме и неограничен достъп до глобалната мрежа за всеки потребител. Провеждаме индивидуални обучения и консултации за потребители, свързани с търсене на информация в интернет, ползване на социални мрежи и др. Предоставяме услуги в областта на е–заетост, е–здраве, е–образование, е–култура и др. Организираме и провеждаме множество инициативи, насочени към всички възрастови групи: чествания на бележити дати и събития, обсъждания на книги, литературни игри, конкурси за рисунка,”, участия в национални кампании: Маратон на четенето, Национална библиотечна седмица, представяне на книги на местни творци.

- Какви са проблемите днес на българските читалищни библиотеки?

- Не бих се наела да говоря за проблемите на всички български читалищни библиотеки. Защото те са различни – ако при някои е лошата материална база, при други е липсата на нови книги, при трети е недостатъчно квалифициран персонал /въпреки че сега има огромни възможности за обучения и квалификация/, недостатъчна мотивация за работа, произтичаща от ниската работна заплата. Но проблемът основно е един – лошото финансиране. За изминалата 2022 г. субсидирана бройка за читалищата е в размер на 12 670, 00 лв., като тук се включват работни заплати и осигурителни вноски за персонала,за издръжка, самодейни колективи, закупуване на книги и т.н. И ако в едно читалище приоритет е любителското творчество, то библиотечната дейност остава на заден план. Да, има утвърден Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, с който се определят условията за дейност на обществените библиотеки, който обаче е трудно достижим за много читалищни библиотеки.

В Община Казанлък вече от много време работим по определена Методика за разпределяне на държавната субсидия, според която средствата се разпределят в зависимост от дейността и това дава възможност на читалищата работейки повече, да получават и по-висока субсидия. Друг е въпросът по какъв начин настоятелството ще реши тези средства да бъдат разпределени и разходени.

С радост обаче мога да кажа, че библиотеките стават все по-значими в съвременното общество и все повече хора се обръщат към тях.Защото те се развиват и модернизират, а голяма част от библиотекарите са хора с много знания и интелект, хора, отдадени на професията си.

- Коя е най-предпочитаната книга от децата през изминалата година?

- Лично аз приветствам списъците с книги, които децата получават за прочит през лятната ваканция. Изключвайки тази задължителна литература, бих казала, че любими книги на децата са „Лили чудото” и „Дневникът на един дръндьо”. Тийнейджърите харесват по-романтична литература, като любим техен автор е Джон Грийн.

- А от възрастните?

-  Радвам се, че в последно време възрастните преоткриват българската литература и все повече търсят съвременните български писатели. Една от най-търсените книги е „Живот в скалите” на Мария Лалева, както и „Глина” на Виктория Бешлийска. Особено предпочитана е трилогията на Добри Божилов „Задругата”. Разбира се, традиционно си остава търсенето на бестселърите на Сандра Браун и Даниел Стийл.

-        г-жо Желева, вие сте и ръководител на децата от Клуба по художествено слово към читалището. Как се роди идеята да създадете този клуб?

-        Нашето читалище има традиции в театралното изкуство и в заниманията по художествено слово, така че тази идея не е нова. Но тя се разви с пълна сила през последните няколко години, и особено в периода на Ковид пандемията, когато се появиха много онлайн конкурси за рецитация в национален мащаб. Това ни мотивира да работим все по-усилено, да търсим нови форми за представяне на текста, да привличаме повече деца.

-        Ще ни разкажете ли малко повече за него и неговата дейност?

-        В нашия клуб участват деца от 5 до 18 годишна възраст. С някои от тези деца работим още от детската градина, други са вече пораснали тийнейджъри, но с готовност участват в нашите занимания. Те са пример за по-малките. Провеждаме своите занимания в библиотеката, защото децата могат да ползват богатия ни библиотечен фонд, от който да избират произведенията, върху които работим и представяме.

Групата ни традиционно участва в местните чествания на официалните и националния ни празник и със своите патриотични стихотворения вълнува публиката ни. Многократно сме участвали и в общински чествания на исторически личности и събития. Наши деца са печелили призови места както в онлайн, така и в присъствени конкурси. Съвсем наскоро нашите участници спечелиха всички възможни места в конкурса „Съвременна интерпретация на Вапцаров стих”. Сега сме изпратили поредните си видеозаписи в Националния конкурс „Левски – 150 години в сърцето на България”, подготвяме се за участие в Националния конкурс „С България в сърцето”, след което продължихме с активната ни работа за конкурса Чудонемирчета. Така че, не спираме да работим. Но най-важното е, че децата го правят с много желание, хъс и стремеж да стават все по-добри. Влагат много старание и чувство, което наистина се оценява от публиката.

- г-жо Желева, на какво искате да научите децата до които се докосвате?

- В работата ми като библиотекар се докосвам до десетки деца. Когато връщат книга, имам практика да ги питам, какво им е харесало в нея, кой е любимият им герой. Не само за да разбера дали са я прочели, а за да ги накарам да разказват. Това обогатява речника им, дава им свободата да изкажат мнението и мислите си. Бих искала да разберат колко различни светове им разкриват книгите и колко много мъдрост има в тях. Колко важно е да четат и да бъдат образовани, защото само знанието може да им разкрие много хоризонти и да ги направи богати. Не в материален смисъл, а в духовен.

- Моля да споделите, коя е вашата любима книга и защо? И ако решите може да ни зачетете малко от нея...

Имам няколко любими книги. Книгите, които ме разтърсиха, са „Аз още броя дните” на Георги Бърдаров и „Ловецът на хвърчила” на Халед Хосейни. Обожавам „Човек на име Уве”на Фредрик Бакман и с огромно удоволствие се връщам към „Малкият принц” и „Ние, врабчетата на Йордан Радичков”. От тази книга бих искала да ви прочета малък откъс: …….”Казах в началото, че всеки на тоя свят се е появил различно. Аз, преди да се пръкна, дълго време живях в яйцето. Да не ти дава Господ да живееш в яйце! Вътре тъмно, ни прозорец, ни врата има, на това отгоре е и толкова тясно, че човек няма къде да се обърне, ами седи по цял ден и по цяла нощ и не знае навън ден ли е, нощ ли е, слънце ли грее или пък навъсени облаци ходят навъсено по небето.

Оня, който е бил затворен, най–добре разбира жаждата за свобода

- г-жо Желева какво е за Вас България и Розовата долина?

България е моята Родина! А Розовата долина е едно прекрасно място с древна история и богата култура. Тук е моето семейство, моите приятели, моята работа. Тук е всичко, от което имам има нужда. И това ме прави щастлива.

Румен Денев: Списание „Кула” е част от моя живот

Кула” има съществено значение за литературния живот в Казанлък и е свързано с националния литературен процес, споделя неговия главен редактор 

Трима носители на "Аскеер" с дебют на старозагорска сцена в "Ние врабчетата"

Председателя на най-голямата изселническа организация БУЛТЮРК подчерта, че на 14 май турският народ ще "ГЛАСУВА" за своята съдба

Страница 1 от 32

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co