Георги Стоянов: Измененията в Законите трябва да се правят от хора, които мислят за развитието на сектора, а не от лобисти

 • Г-н Стоянов, започнахте годината с поредица от становища във връзка с редица промени, които настъпват в различни нормативни документи, касаещи агросектора.
 • Определено годината стартира динамично. Българският фермерски съюз е единствената национално призната организация в сектора, която обединява земеделието. Членовете ни са от различни сектори – растениевъдство, животновъдство, зърнопроизводство, преработвателна промишленост, гори, дърводобив и преработка, гъбарство и трюфели, рибарство и аквакултури, както и много други. С поредица от писма до Министерството на земеделието, председателя и членовете на комисията по земеделието, храните и горите в 48-то Народно събрание, председателите на парламентарните групи и други, организацията заяви позицията на членовете ни по предстоящите промени в проекта на Закона за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти, предстоящите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители.
  • Още при създаването на организацията споделихте нуждата от Закон за браншовите организации. Кои са текстовете, в които не изразявате съгласие?
  • Българският фермерски съюз напълно подкрепя инициативата да бъде създадена нормативна рамка, която да уреди празнотите в досегашното законодателство и да създаде национален механизъм, в синхрон с европейските практики, който адекватно да отговаря на потребностите на българските земеделски производители и преработватели и да въведе яснота, сигурност и прозрачност в създаването и функционирането на браншовите организации. Считаме, че въвеждането на специфични изисквания за браншови организации по сектори, а именно растениевъдство, животновъдство, преработката на селскостопански продукти е нефункционално, защото превръща тези организации по-скоро в професионални, а не в браншови. Апелираме да бъде премахнато изискването един земеделски производител да може да членува само е една браншова организация, тъй като това би довело до множество практически затруднения за земеделците, съвместяващи повече от една дейност в рамките на едно стопанство. Подкрепяме разделянето на браншовите организации по териториален принцип, но не споделяме заложеното в проектозакона ограничение по отношение на членуването на земеделските производители по адресна регистрация, тъй като това нарушава принципа за свободно сдружаване.
  • Второто от поредица становища беше във връзка с внесения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, където заявихте че сте категорично против промените.
  • Това изменение е кръпка върху поземлената реформа, която иначе трябва да бъде направена. Тъкмо изминаха седем години от времето, когато започна новата политика по разпределяне на пасища на животновъди и всички настроиха бизнес плановете си съобразно нея, защото едно стопанство не се създава за година или две, и ето че започва необоснована нова смяна на концепцията. В мотивите няма никакви, дори елементарни изчисления какъв ще бъде ефектът върху добивите на месо и мляко, въздействието върху цените на крайната продукция, създаването на нови работни места, изграждането на стабилни семейни животновъдни стопанства, реалното поддържане на пасищата и други. Освен това, предложението е направено по такъв начин, че да облагодетелства предимно нововъзникнали стопанства, защото ако те са съществували и наистина са местни, щяха да имат пасища отпреди седем години.

  В допълнение предложението показва неразбиране и липса на цялостен поглед върху фермерството особено в планинските и полупланински райони, които са половината от нашата страна. Поради това, че отглеждането на пасищни животни в тези региони е изключително трудно, с подобни изменения ще се достигне до момента, в който няма да има желаещи да отглеждат пасищни животни за мляко, а вероятно малко по-късно и за месо. Фуражите са изключително скъпи, земеделските парцели са най-често маломерни и разпокъсани. Това принуждава фермерите да придвижват животните доста далече от постоянните животновъдни обекти, много често високо в планината, за да могат да ги оставят на паша, много често чак до ноември, декември. Тези пасища обикновено не са до постоянния обект, а постоянните животновъдни обекти се създават с много труд, пари и усилия. Именно липсата на истинска визия, концепция и стратегия не може да покаже реалната картина, да раздели регионално държавата според нуждите на стопанствата, да каже как ще е за индустриалните ферми с оборно отглежданите животни, как ще е за семейните стопанства, които отглеждат животните оборно и пасищно, как ще е за семейните стопанства с пасищни животни за месо и др. Нека не бъдем разбирани погрешно - ние сме за развитие на местното, семейно животновъдство, но измененията в законите трябва да се правят от хора, които разбират какво е това и имат на масата пред себе си качествена концепция за развитието на този сектор, иначе на нас това ни прилича на лобизъм.

  • Повдигнахте завесата и за измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители. В становището си подчертахте, че в случая те по-скоро пречат, отколкото помагат на касаещите ги.
  • Измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители са свързани с процедурата за обжалване на административни актове с уведомителни писма. Към момента те се изпращаха към управляващия орган, като в повечето случаи се касаеше за технически грешки, които можеше да бъдат коригирани своевременно и земеделците да получат бързо плащанията си. Изменението в чл. 29 ал. 3 гласи: “Индивидуалните и общите административни актове, издавани при прилагането на този закон, подлежат на оспорване пред компетентния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като оспорването не спира тяхното изпълнение.“ С новопредложената процедура и изчакването на съдебно решение, Българският фермерски съюз смята, че с вече приетите промени, срокът на времето за получаване на средствата се удължава за неопределен период, което не опростява, а напротив затруднява работата на ангажираните лица.
  • Да погледнем към първата година от създаването на Българския фермерски съюз. Имате учредени и работещи структури в София, Стара Загора, Смолян и Челопеч. Към организацията се присъединиха и рибарите от Ченгене скеле. Смятате ли да отбележите годишнината по специален начин?
  • Първата година от съществуването ни показа, че сме на правилния път за развитието на сектора. Предстои учредяването на още над 10 областни структури, засилва се интересът и на индивидуалните ни членове. През месец февруари ще направим отчет, както за ангажираните лица, така и за представителите на медиите. Предстои обявяването и на първия Национален студентски конкурс за есе и късометражен филм на тема „Фермерството и младите хора“. Отново залагаме на обединение, като в него ще могат да участват всички студенти от висшите учебни заведения в страната.

  Сподели статията

  Оставете коментар

  Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

  За нас

  Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

  Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

  Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

  Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

   

  Контакти

  Последни публикации

  Абонамент

  Може да се абонирате за новините от kazanlak.co