Областният съвет на СОСЗР – Стара Загора стартира своя международен  пътуващ семинар от центъра на Розовата долина и столица на тракийските  царе - Казанлък. Той се проведе в конферентната зала на местния Военен клуб.

Неговата теоретична част имаше за цел повишаване квалификацията  на областния актив и обучението на ръководния състав на Съюза от градовете Стара Загора и Казанлък. Семинарът беше открит от председателя на СОСЗР (Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва) на област  Стара Загора полк. о.з. Стефан Пенев. В своето слово той посочи, че семинарът има съществено значение за повишаване квалификацията на членовете на Общинските съвети от двата най-големи града в областта.

В теоретичната част на семинара взеха участие Почетния член на СОСЗР Георги Гьоков - народен представител в  44-то Народно събрание  и зам.-председател на „Комисия по  труда, социалната и демографска политика“ в парламента, Иво Антонов - директор на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ в  Министерството на отбраната на Република България, Даниела Коева -заместник кмет „Инфраструктура, строителство и транспорт“ на Община Казанлък, Слави Иванов –младши експерт „Сигурност и управление при кризи и ОМП“ в общинска администрация, капитан Бойко Бонев - началник на тактическо отделение в щаба на 2МехБ от 61-ва СМБр-Карлово, Анна Иванова - към ВФ 22180 - Казанлък, старши инспектор Ахмед Ходжов - началник на група „ТП“ при РУ на МВР-Казанлък, почетния член на СОСЗР младши лейтенант о.з. д-р  Чавдар Ангелов -директор на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ и почетния член на СОСЗР младши сержант от запаса д-р Момчил Маринов - директор на Исторически музей „Искра“ - Казанлък.

Георги Гьоков задълбочено разкри теоретичната същност на социалната политика. Като основни акцент той подчерта проблемите на демографската политика, доходите на хората, безобразното здравеопазване, образованието и престъпността. Гьоков посочи, че съществено влияние върху демографското състояние на държавата имат ниската раждаемост, високата смъртност, застаряването на населението и емиграцията на младите хора. Народният представител разкри, че по ръст на доходите и пенсиите България се нарежда на  е последно място сред страните от Европейския съюз.

„22% от населението живее под линията на бедността, здравеопазването ни е в ужасно състояние и е съсипано професионалното образование.“, подчерта още Гьоков. Той отбеляза и за непрестанните опити за подмяна на историята ни. Според него не е правилно висококвалифицирани кадри  да получават по-ниски доходи от хора с ниско образование.

Във форума взе участие и зам. кмета по строителство и инфраструктура в Община Казанлък Даниела Коева. В своето изказване тя се спря на благоустрояването в общината. Относно демографския проблем в страната тя счита, че той не е само български, но е и европейски проблем. Коева бе категорична, че негативите в нашето общество се получават, когато механично се пренася чуждия опит в нашата държава. Зам. кмета насочи вниманието на присъстващите към финансирането на общината по европейски и местни проекти, инфраструктурата, училищата, детските ясли и градини, въвеждането на 7 бр. елекроавтобуси в градския транспорт и други. Според Даниела Коева откриването на Техническия колеж към ТУ-София е дало възможност да започне подготовката на кадри с висше образование за промишлените заводи и предприятия в общината. В своето изказване тя подчерта, че такса битови отпадъци не е била вдигана от 2011 г.

По време на форума зам. кмета Коева бе наградена с грамота от Областния управител, командира на 2-ра Тунджанска МБр и Председателя на СОСЗР - Ст.Загора по повод 75-та годишнина от края на Втората световна война.

В семинара взе участие и капитан Бойко Бонев от 2МБ от гарнизон Казанлък на 61-ва Стрямска МБр.- Карлово. Той обстойно се спря на поуките от военни учения на НАТО, създаването на работни групи за внедряване на положителния опит от теорията и практиката на учебно-възпитателния процес в армията, липсата на млади офицери, сержанти и войници, трудностите в обучението от руски военни стандарти към натовски, проблемите с комуникирането при учения на Алианса поради недобро владеене на английски език и др.

Директорът на дирекция „Социална политика“ в МО Иво Антонов говори обстойно за опазване и съхраняване на културно-историческото наследство, за паметниците на опълченците, на 23-ти пехотен Шипченски полк и за разгрома на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

Интерес сред присъстващите предизвика и доклада и на старши инспектор Ахмед  Ходжов от РУ на МВР - Казанлък, който говори за създаването на ред, спокойствие и сигурност на гражданите на Община Казанлък. Той коментира и за възникнали проблеми от битов характер и за  използването на превозните средства с животинска тяга в градски и извънградски условия. Ходжов посочи, че в РУ на МВР - Казанлък стриктно се следи за действията на криминалния контингент и тези на малцинствата. Присъстващите на форума отправиха редица предложения към Полицейския участък в Казанлък.

Директорът на Националния парк-музей „Шипка –Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов разказа, че: „Националният музей е създаден и открит на 5 октомври 1956 г. и е разположен на площ на 7000 дка., като българска светиня на нашата свобода и държавност.

„Музеят представлява комплекс от паметници, възстановки на позиции, батареи и землянки. На територията на Шипченския проход са издигнати 26 паметника. Първите паметници са руски и построени през 1878 -1881 г. Българските паметници са на 3-та и 5-та опълченски дружини построени през 1910 г.“, сподели д-р Ангелов. Той разказа пред присъстващите за „Паметника на свободата“ на връх Шипка, който е открит през 1934 г. Ангелов изтъкна още, че 97 години след полагането на основния камък и 85 години след тържественото освещаване „Паметника на свободата“ има технически паспорт. Благодарение на него ще може да се изготви инвестиционен проект за реставрационно-ремонтни дейности. Преди това паметникът е бил нанесен върху геодезическата карта на България и се е сдобил с акт за държавна собственост. През 2019 г. предстои да бъде извършена консервация на бронзовия /месингов/ лъв. За това е имало проект и е предстояло да се направи избор на фирма изпълнител на дейностите. Това уникално съоръжение е с височина 31,5 см. и с 894 стъпала до подстъпите си, буди удивлението на всеки родолюбец и си струва неговото обновяване.

Д-р Ангелов отбеляза, че през 2018 г. „Паметника на свободата“ е бил посетен от близо 80 хил. души и като такъв е бил най-посещавания обект в Община Казанлък.

Той обърна внимание на участниците в теоретичния семинар и за състоянието на Дома паметника на връх Бузлуджа. Ангелов посочи, че той никога не е бил в състава към Националния парк-музей и за неговото състояние нямат вина. Музея се грижи за паметниците на Хаджи Димитър и загиналите четници, за основателите на БРСДП и на загиналите партизани от Габровско-Севлиевския партизански отряд. Под грижите на „Шипка-Бузлуджа“ е и парка край село Шейново. Д-р Ангелов бе категоричен, че войводата Хаджи Димитър пада убит на вр. Бузлуджа. Относно спора за неговия гроб рано или късно историята ще го реши.

В заключение Чавдар Ангелов напомни две важни дати за календарната 2019 г., които българското общество тържествено ще отбележи - 20 юли -151 години от смъртта на Хаджи Димитър и неговите четници на вр. Бузлуджа и 26 август - 85 г. от откриването на „Паметника на свободата“ през 1934 г.

Директорът на ИМ „Искра“ д-р Момчил Маринов изнесе презентация на тема „Военните паметници в Казанлъшкия регион“. Той посочи, че заедно със секретаря на Общинската организация на СОСЗР -Казанлък майор о.з. Стефко Михайлов съвместно работят по създаването на идеен проект за издирването, проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военни паметници на територията на общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево.

„Точно от тези общини се извършва мобилизация за попълване на личния състав на 23-ти пехотен Шипченски полк за участие във Балканските войни през 1912-1913 г., Първата световна война – 1915 – 1918 г. и Втората световна война – 1944 – 1945 г. До края на календарната 2019 г. ще бъде  създадена, публикувана и разпространена Карта с военните паметници в Казанлъшкия регион.“, отбеляза д-р Маринов. Той разясни, че думата паметник е от памет, което ни задължава да тачим, пазим и поддържаме тези военно-исторически дадености за възпитание на българския народ и особено на подрастващото поколение в дух на патриотизъм и родолюбие. Д-р Маринов приветства идеята на Общинския съвет на СОСЗР да се преименува  площад на името на командира на 23-ти  ПШП от Балканската воина полк. Иван Пашинов и да се постави паметна плоча на къщата, в която е живял полк. Мартин Мартинов - последния командир на „Лудия полк“ във връзка с неговата 120-та годишнина от рождението му.

По време на презентацията при показа на военния паметник в мъглижкото село Дъбово развълнувано се включи и г-н Антонов: „Аз съм тясно свързан с градовете Казанлък и Стара Загора. Моят род е от с. Енина, Казанлъшко и от с. Дъбово. Прадядо ми зап. подпоручик Димитър Попов от 1-ва дружина на 23-ти пехотен Шипченски полк, родом от с. Дъбово е убит на 2.11.1912 г. на височината Малтепе при Одрин. Неговото име е изписано най-отгоре на една от плочите на този паметник“.

Председателят на Областния съвет на Съюза полк. о.з. Стефан Пенев връчи на всички докладчици в това число и на г-н Антонов грамота за активно участие в теоретичната част на семинара. Той изказа своята благодарност към всички участници в мероприятието. Полковник Пенев отправи пожелание към Общинската организация на СОСЗР - Казанлък за успешно справяне с нелеката и високоотговорна задача стояща пред  нея – подготовката и провеждането на Втория национален събор на запасното войнство на 13, 14 и 15 септември 2019 г. в местноста „Крънската курия“ край Казанлък. Събора ще се проведе под патронажа на министъра на отбраната Красимир Каракачанов.

На финалната част на семинара главния специалист във Военен клуб - Казанлък Бедрос Азинян в знак на благодарност към Министерство на отбраната на Република България и на неговия министър Красимир Каракачанов, благодарение на които е станало възможно издаването на книгата му „Вълшебните стъкла на Петър Арнаудов“ връчи на Иво Антонов екземпляри на книгата и покани за участието им в нейното представяне и откриването на изложбата в Казанлък.

Пътуващият семинар продължи на 8, 9 и 10 май. През тези три дни бяха посетени градовете – Велико Търново, Русе, Букурещ, Констанца, Варна, СОК „Камчия“ и Бургас. Участниците в семинара разгледаха редица исторически и културни обекти, бяха проведени срещи по обмяна на опит с Националната асоциация на резервистите и военните пенсионери на Румъния в Букурещ, с регионалната структура на A.N.C.M.R.R. в Костанца, Областните структури на СОСЗР във Варна и Бургас. В СОК „Камчия“ се проведе и тържество посветено на 9 май - Ден на победата съвместно с български и руски военни ветерани от Втората световна война.

Подполковник о.з. Георги Лютаков

 Майор о.з. Стефко Михайлов    

 

 

Сподели статията

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co