Яница Станчева

Яница Станчева

1 246 000 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец април. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април е в размер до 363,00 лв. включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2020 г.

От днес, 26 март Община Казанлък разкри втори дежурен телефон за спешни случаи в Казанлък - 0887700846. 

     Често задавани данъчно-осигурителни въпроси, свързани с извънредното положение

На днешното заседания Общинския кризисен щаб на Казанлък въвежда нови мерки срещу разпространението на коронавируса.

Агенцията по заетостта отново препоръчва на всички, които желаят да ползват услугите ѝ, да се съобразят с мерките на правителството по отношение на COVID-19 и с призива на обществеността за ограничаване на контакти и срещи, особено на места със струпване на хора, каквито често са бюрата по труда.

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве и с цел намаляване на риска от разпространение на COVID-19, Общинска администрация Казанлък призовава гражданите да се възползват от възможността за заявяване и получаване на административни услуги по електронен път.

Във връзка с карантинната обстановка в страната, д-р Весела Коевска - холистичен лекар с дългогодишен стаж в областта на източната медицина и природолечението предлага on line консултации за решаване на текущи здравни проблеми при деца и възрастни в домашни условия.

Вестник „Долина“ подкрепяме предприетите от Националния кризисен щаб за борба с коронавируса и правителството мерки за предотвратяване на разпространението на вирус Covid -19 и призовава ОСТАНИ СИ ВКЪЩИ!

На изминалото заседание на Общински съвет – Казанлък единодушно от старейшините бе приет доклада за работата на омбудсмана на Казанлък Гинка Щерева. С нея разговаряме за акцентите в работата й, поставените цели и ще има ли баланс в отношенията между гражданите на Казанлък и ВиК и Електроразпределителните дружества. 

Ето какво сподели Гинка Щерева за читателите на вестник „Долина“:

- Г-жо Щерева, какви бяха основните Ви акценти във вашата работа през 2019 г.?

- Видно от годишния отчет за 2019 година основните акценти на моята работа бяха в няколко основни направления – здравеопазване, социални дейности по отношение на социалната политика, която трябва да се прилага по отношение на гражданите. И естествено се опитвах да отговоря и откликна на необходимостите, които възникваха през годината.

- Какви бяха основните проблеми, за които Ви търсеха казанлъчани през 2019 г.?

- Основно хората се обръщаха към мен по въпроси свързани в сферата на здравеопазването и социални дейности. Това е свързано със новия механизъм за личната помощ, с очаквания нов закон за социалните услуги, с промяната на наредбата за медицинската експертиза, която пък от своя страна води до последствия всички социални придобивки и услуги, които могат да получат нуждаещите се лица.

- За разлика от 2018 г. спряха ли се жалбите на казанлъчани към ВиК и електроразпределителните дружества? Настъпи ли баланс между ползвателите на тези услуги и съответните дружества?

- Далеч от бленувания баланс във взаимоотношенията се движат отношенията в тази сфера. Второто направление с най-голям процент подавани жалби отново са доставчиците на Електроразпределение и ВиК. Като основно жалбите, които са срещу ВиК дружеството също могат да се разделят в две направления по райони жилищни. Едното е за населените места, което касае графика на отчитане, там жалбоподателите имат претенции по отношение на отчетността. През зимните месеци не се отчитат редовно водомерите, а при промяна на цената на услугите. Всичко това после рефлектират върху сметките на жителите на съответното населено място. В градът проблема е друг. Тези, които обитават етажна собственост им се разпределя водата от общия водомер, вода която те реално не са използвали.

- Какви цели сте си поставили в работата си като обществен посредник през 2020 г.?

- Да се поставят конкретни цели в работата на обществения посредник ми се струва, че би било изключително смело. Общественият посредник отговаря на необходимостите, които възникват през годината. Основно искам да засиля възможността за предоставяне на по-добро качество на консултациите. Едно от основните задължения на обществения посредник е да повишава правната култура на гражданите и да предоставя консултации. В тази посока са и предвидените инициативи, които всъщност в краткосрочен план съм предвидила. По отношение на многобройните жалби от жителите на общината към ВиК и елетроразпределителните дружества съм предвидила да направя една среща със ВиК и кметските наместници. Предвиждам и среща отново с кметските наместници, която ще бъде с представителите на Енергоразпределение Юг. Другите проблеми, които поставят гражданите като трайно неразрешени са невъзможността за справяне със мобилните оператори и рекламацията на стоки и услуги, в отговор на техните потребностите предвиждам организиране на щанд на предлаганите услуги на Комисията за защита на потребителите и Европейския потребителски център.

В работата си се старая дейността ми определено да бъде в отговор на потребностите на казанлъчани.

Искам да обърна внимание на гражданите по отношение на жалбите, които имат към Дирекция „Местни приходи”. Те твърде често считат, че Общината ги търси само за заплащане на дължимото. Колкото и да е парадоксално, когато има издадено едно изпълнително производство и лицето вече е на частен съдия изпълнител, на публичен изпълнител, това му старо задължение не го освобождава от формирането на новото задължение за новия период. Твърде често те казват: „Аз нали си плащам към частния съдебен изпълнител, защо пак да плащам?!“ Тук подчертавам: фактически на лицето тече новия период и той е длъжен да си заплати новото задължение, така и към частния съдебен изпълнител – старото задължение. Другото, на което искам да акцентирам е подаването на Декларация по чл.17 от Общинска наредба, която е свързана с освобождаването от заплащане на такса битови отпадъци. Декларацията може да бъде подадена през цялата година, но трябва да се има в предвид, че подавайки в рамките на 2020 година те претендират за освобождаването на техния имот за 2021. Гражданите като че ли на това не обръщат особено внимание. Това че ще подадеш Декларация за 2020 г. не означава, че ще се освободят за 2020 г.

Яница Станчева

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се забранява износът на лекарства на хининова основа до второ нареждане.

Страница 5 от 212

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co