Печат на тази страница

НЧ „Светлина – 1861”, гр. Шипка, Съюзът на българските писатели и Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ обявяват VII-то  издание на Национален конкурс за епическа поезия „полк. Георги Георгиев“.

Конкурсът нови името на неговия създател родолюбеца, които вече е покойник полковник Георги Георгиев. Той не беше роден в Шипка, но живя така и остави светла диря в културния живот на Старопланинското градче.
 
Конкурсът е с национален характер и е единствен по рода си за страната и в него могат да вземат участие автори без ограничения на възраст, пол, етническа принадлежност.
 
Отличеният автор се определя от  жури в състав: Боян Ангелов - председател на СБП, Матей Шопкин - член на СБП и Гина Хаджиева – член на НЧ „Светлина – 1861“ и получава грамота, плакет и парична награда.  
 
В конкурса могат да участват автори на епическа поезия, които са носители на  авторски права върху произведенията, с които участват в конкурса.
 
Творбите трябва да бъдат изпратени  до 30. 06. 2021г.

Желаещите да участват в конкурса – автори и издателства трябва да представят по два екземпляра от книги с произведенията си  на адрес: п.к. 6150 гр. Шипка, област Стара Загора, ул. „Боян Чомаков” № 4, НЧ „Светлина – 1861”.

Обявяването на резултатите от конкурса ще бъде в края на август месец, като част от честванията на „Шипченска епопея.

ДОЛИНА

 

Сподели статията