Яница Станчева

Яница Станчева

22 септември – Ден на Независимостта на България – този ден ни напомня, всъщност какви решения вземат хората, които съзнават тези празници. През 1908 година се променя не само съдбата на България, но и на целия Балкански полуостров, защото един ден след нашия ден на Независимостта, австрийците навлизат в Босна и Херциговина. И след шест години бива убит австрийския корононаследник и започва Първата световна война. А четири години след този ден нашите дядовци наметнали пушките си са тръгнали към Цариград. Така, че това е един съдбоносен ден за избор на нашия народ.

.„Напредват ремонтните дейности на сградата на бившето училище в село Розово, което ще бъде превърнато в Академия за млади таланти.”, каза кмета на селото Розово Венцислав Колев. Той припомни, че ремонтът е от няколко месеца. Към момента е подменена покривната конструкция на сградата, положена е мълниезащитна система с обхват 60 метра, подменена е дограмата, сградата е санирана, като е положена 10-сантиметрова изолация. Дейностите по ремонта на сградата ще продължат и на втори етап, за който ще се кандидатства с проект по програма „Красива България“.

След дълго прекъсване, заради COVID-19, казанлъшките танцьори отново са на танцовия подиум

Днес ще ви отведем в град Мъглиж на Паметника на Септемвриеца и това не е случайно. Искам да припомня за една част от нашата история, която в последните години умишлено се изтрива.

С красиви и безопасни пространства ще бъдат заменени зелените площи, които днес са обсипани с ламаринени гаражи

Композиторът поставя на казанлъшка сцена първата българска опера “Сиромахкиня”

Днес, на 22 септември 2020 г. се навършват 112 години от обявяване на Независимостта на България.

Уни­вер­си­тет­ският диаг­нос­ти­чен цен­тър по ма­мо­ло­гия при УМ­БАЛ „Проф. д-р Стоян Кир­ко­вич“ – Ста­ра За­го­ра, ор­га­ни­зи­ра от на­ча­ло­то на ок­том­ври про­фи­лак­тич­ни прег­ле­ди за рак на гърда­та. Те ще бъ­дат из­вър­шва­ни от спе­циа­лист вся­ка сря­да и пе­тък от 14:00 до 15:00 ча­са в ка­би­нет No 18 на Диаг­нос­тич­но-кон­сул­та­ти­вен блок, кой­то се на­ми­ра на пър­вия етаж на болни­ца­та. Же­лае­щи­те тряб­ва пред­ва­ри­тел­но да за­пи­шат час на тел.: 0884 303 482.

Празничен бе 15 септември  и за ученици и учители от ОУ „Христо Ботев” в павелбанското село Александрово. училището е единственото иновативно училище в община Павел баня.

„Първият учебен ден бе празничен по своему. Провеждането му бе съобразено с противоепиденичните мерки спуснати от Министерството на здравеопазването в условията на Covid-19.”, каза за „Долина” Петя Янева. Тя сподели още, че в обновената учебна сграда с модерно обзаведени кабинети децата се събраха след няколкомесечно отсъствие заради пандемията, радостни и щастливи, че са отново заедно.

„Желанието на учителският колектив е да прилага в практиката си иновативни подходи и методи, с които да мотивира учениците за учебен труд, а с техните родители – да работи в посока промяна на отношението им  към образованието.”, сподели още Петя Янева.

Първокласниците в ОУ „Христо Ботев” село Александрово получиха дарение чанти и пособия за училище.  

За нестихващата любовта на Мустафа Кемал към красива българка и българския народ

Страница 2 от 216

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co