На 15 септември 2020 година се навършват 60-години от откриването на училище „Георги Кирков” в Казанлък. С екипа на вестник „Долина” по повод годишнината на казанлъшкото училище ще разкажем спомени на Синела Милева, учител с 30-годишен стаж в него и накратко ще припомним историята на школото. Милева напуска училището през 2017 година, но и до днес носи в сърцето си любовта към него. Ето какво сподели тя пред „Долина”:

 

„Съвместният труд възпламенява у хората такава страст за творчество, каквато те рядко могат да постигнат, работейки поотделно.”

Ралф Емерсон

Ще започна моя спомен с професионална и човешка благодарност към един от успешните педагогически екип, ръководил ОУ „Георги Кирков” – гр. Казанлък през годините госпожа Стоянка Минева – директор на училището от 06. 05. 1993 г. до 11. 09. 2006 г. и госпожа Йорданка Стайкова – заместник-директор на училището от 1987 г. до 2005 г.

Според мен, Стоянка Минева успя да изгради уютен и сплотен педагогически екип; насочи усилията си не само към ремонтни дейности, но и към огромна по научния си обем квалификационна дейност. Йорданка Стайкова не спираше да поощрява учителите, при които бе открила творчески заложби, настояваше да ги изявяват, увличайки децата в извънкласни прояви. Благодарение на окуражаването на госпожа Минева през 1994 г. се включих в двугодишна специализация по „Съвременни дидактически технологии” и през 1996 г. вече притежавах втора професионална квалификационна степен. Преди да припомня част от историята на училището ми се иска да споделя, че тази изключителна жена  имаше изпреварващо мислене, умееше да предвижда развитието на учебното дело в Общината ни и благодарение на нейната прогресивна визия училището отбеляза своя педагогически възход чрез ранното чуждоезиково обучение.

Госпожа Стайкова обграждаше учителите с щедра професионална любов, педантично държеше на единните езикови изисквания, на книжовен устен и писмен изказ, на литературно-творческите успехи на учениците (в качеството си на специалист по български език и литература).

За училището на моята младост, новата учебна година 2020/2021 е юбилейна – на 16 септември, 16 септември 1960 година е било понеделник, тази елитна учебна институция отбелязва своя 60-годишен рожден ден. Преди цели 60 лета гражданите от този квартал решават да се включат в изграждането на ново училище, което да задоволи техните потребности от знания, наука и духовен напредък. Използват се парични средства от данък самооблагане. Кипи самоотвержен труд... И на 16 септември 1960 година училищният звънец призовава своето първо ято възпитаници.

Мога със задоволство да споделя, че моето педагогическо закаляване и израстване в професията, беше стимулирано от изключителния педагогически тандем Стоянка Минева – Йорданка Стайкова. Те успяха да преведат учебното заведение през нови, нетипични за предшествениците им трудности. Положиха изключителни усилия в квалификационното израстване на всички желаещи педагогически специалисти.

Благодарение на условията за преподавателски и творчески труд, които този ръководен екип създаде, на 29. 04. 2004 г. постигнах първия си литературно-творчески връх – заедно с Янита Велкова, ученичка от тогавашния І „г” клас, чийто класен ръководител бях, спечелихме първо място в Националния конкурс „Бог е любов” в категорията „Разказ” във възрастовата група 7-10 г.

С умиление си спомням, как г-жа Минева ми връчи Уведомителното писмо от тогавашния Министър на образованието и науката доц. д-р Игор Дамянов и заяви: „Ти си най-добрият литератор в началния курс”. Госпожа Стайкова допълни: „Не спирай дотук, разгръщай потенциала си, но не се главозамайвай”.

Продължих да следвам съветите и напътствията им и след като се пенсионираха.

Общуването и с госпожа Минева, и с госпожа Стайкова, ме зареждаше с енргия, продължаваше да ми действа насърчително.

В продължение на 10 години се трупаха награди по литература и изобразително изкуство. Считах, че най-ценната, венецът на всички награди за мен е спечелването на Специалната награда на ОДК – Бургас – плакет, който ми бе присъден поради участието на 12 ученици от първи и трети клас в НК „Христос Воскресе – радост донесе”. След този триумф достигнахме и следващия връх – спечелихме първо място за литературна изява в Националния конкурс „Христос Воскресе – Пасха.”

Споменът за тези дами, достойни български жени ,оставели силна диря в просветното дело на Казанлък заслужават дълбок поклон и уважение.

Уважени колеги, които днес отново с вашите класове ще прекрачите прага на нашето любимо училище искам да кажа:

Честити 60-ти рожден ден, на милото ни училище, честита и успешна нова учебна година!

Бъдете горди български учители, учете с любов и търпение бъдещето на нашата страна и не спирайте да дерзайте заедно с учениците да издигате авторитета на училище „Георги Кирков” не само на територията на Община Казанлък, но и на национално ниво!

Бъде здрави и „..Напред науката е слънце…”!

Позволете ми да Ви подаря този стих по повод юбилея на нашето училище:

Юбилеен поздрав

Училище! Приличаш на градина,

отрупана с учебни плодове.

Аз в нея съм на тридесет години,

а ти навършваш толкова по две.

 

Училище, ти с гордост носиш име

на учен, на оратор-публицист.

Ти тридесет години приюти ме –

период на устрем, на живот лъчист.

 

Училище – рожденик! Тук премина

във труд и песен буйната ми младост.

С теб преживяхме тридесет години

и повечето – бухнали от радост.

 

Училище, ти беше и оставаш

и пристан тих, и път, и цел. Посока,

която ще преследват непрестанно

възпитаници – летвата висока!

 

Училище на творчество! Таланти

в теб пишеха, рисуваха, мечтаха.

И техни са заслугите гигантски –

чрез упорит труд в книги те възпяха.

 

Училище на спортни изненади -

от бягане, от скокове и песни.

Едвам побираш толкова награди,

спечелени чрез битки тъй нелесни.

 

Училище на знания! Как чудно

в теб чуруликат пак безброй дечица –

усмихнати, щастливи, ранобудни,

от знания ти свиват плетеница.

 

Училище – модел на дух възвишен,

в мен биеш с нежно, детско сърчице!

Мой опит, блян и стил трийсетгодишен,

сполай ти! И честит ти юбилей!

 

Училище – прекрасен сън отминал

отрупал ме с вълшебни плодове.

Аз в тебе съм на тридесет години,

Честит рожден ден – тридесет по две.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Основно училище "Георги Кирков" отваря врати и посреща своя първи випуск на 15 септември 1960 година в град Казанлък. Построено е с държавни бюджетни средства и от самооблагането на жителите на града. Първи директор е Богдан Богданов, а заместник-директор е Здравка Герова. Педагогическият състав наброява 34 преподаватели. Усилията на учители, ученици и родители са съсредоточени към създаване на добра материална база.

Започва озеленяването и подреждането на двора, строежът на три площадки - физкултурна, географска и детска, както и на зоокът. През 1969 година в училищния двор е открит паметник на патрона - общественика, публициста, журналиста и оратора Георги Кирков. Изработен е от скулптура Стойко Овчаров. През 1975 година ОУ "Георги Кирков" чества своя 15 -ти юбилей. Директор е Здравка Герова, а заместник-директори са Динка Маркова и Милка Янкулова.

Училището продължава да обновява колекцията си от завоювани награди и медали.

През 1985 година ОУ "Георги Кирков" отбелязва своя 25- ти юбилей .

Директор е Милка Янкулова, а помощник-директор е Мая Сталева.

За постигнати високи резултати в областта на учебно-възпитателната, културно-масовата и спортно-туристическата дейност училището е удостоено с орден "Кирил и Методий" - втора степен.

През 2000 година ОУ "Георги Кирков" празнува своя 40- ти юбилей. Директор е Стоянка Минева, а помощник-директор е Йорданка Стайкова. Учебната дейност е насочена към организиране и провеждане на ранно чуждоезиково обучение. През март 2000 година излиза и първият брой на вестник "Междучасие", издаван от ученици. През 2010 година ОУ "Георги Кирков" празнува своя 50-ти юбилей . Директор е Росица Занкова, а заместник-директор е Петьо Люцканов. От 2010 година ОУ "Георги Кирков" директор на училището е Любомира Абдишева. Днес училището е с нов директор, от началото на новата учебна година, Сребра Сталева Касева.

 

УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ КИРКОВ” ДНЕС

 Училище "Георги Кирков" се утвърди с висок авторитет, традиции, ред и добри педагогически практики през годините. Институция, която се ползва с доверие. Училище, в което се дава конкурентна подготовка на учениците и се воюва за лидерски позиции. Училище, което уверено върви към Европейската общност.

Мисия на училището: Да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.

Да работи за приобщаване към общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на децата.

Визия на училището: Училищният екип се стреми да превърне училището в привлекателен център както за ученици, така и за родители с високото качество на работата и отговорното отношение на училищния колектив, с богата и добре поддържана материална база.

ОУ „Георги Кирков“ е съвременно училище с богата материално-техническа база. Разполага с 24 модерно обзаведени кабинета с компютър, мултимедия и размножителна техника, в т.ч. два компютърни кабинета, и обновен стол за хранене. Освен задължителната подготовка училището дава възможност и за развитие на талантливите ученици, участващи в 7 извънкласни форми: клуб „Биологията – наука за живота“, клуб „Занимателна химия“, клуб „Графичен дизайн“, клуб „Вокална група“, 2 групи секция „Шах“, секция „Волейбол“. Училището работи и по проекта „Подкрепа за успех“. Проектът се финансира от ОП Наука и образование за интелигентен растеж. Основна дейност по проекта е организиране на допълнително обучение по математика в две групи от 12 ученици в 7 клас с ръководител д-р Биляна Стойнова, преподавател по математика, информационни техники в прогимназиален етап. В групата са включени ученици, за които са установени пропуски в учебното съдържание и са идентифицирани потребности от допълнително обучение с цел успешно представяне.

Екипът на вестник „Долина” отправя най-искрените си поздравления, по случай 60-годишния юбилей на училището, към учителския колектив, непедагогическия и помощно-обслужващ персонал, към всичките ученици с пожелание за нестихващ стремеж и амбиция за знание и грамотност. Желаем Ви постигане на високи резултати и цели, които да бъдат вдъхновение, за да вървите напред и нагоре!

Уважаеми учители,

Вашият труд никога няма да остане не забелязан и неоценен. Пожелаваме Ви сили, кураж и енергия, за да продължите да разпръсквате около себе се семената на знанието и грамотността. Обучавайте, пазете и се грижете за най-голямото богатство на българското училище – децата!

Сподели статията

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co