Яница Станчева

Яница Станчева

С красиви и безопасни пространства ще бъдат заменени зелените площи, които днес са обсипани с ламаринени гаражи

Композиторът поставя на казанлъшка сцена първата българска опера “Сиромахкиня”

Днес, на 22 септември 2020 г. се навършват 112 години от обявяване на Независимостта на България.

Уни­вер­си­тет­ският диаг­нос­ти­чен цен­тър по ма­мо­ло­гия при УМ­БАЛ „Проф. д-р Стоян Кир­ко­вич“ – Ста­ра За­го­ра, ор­га­ни­зи­ра от на­ча­ло­то на ок­том­ври про­фи­лак­тич­ни прег­ле­ди за рак на гърда­та. Те ще бъ­дат из­вър­шва­ни от спе­циа­лист вся­ка сря­да и пе­тък от 14:00 до 15:00 ча­са в ка­би­нет No 18 на Диаг­нос­тич­но-кон­сул­та­ти­вен блок, кой­то се на­ми­ра на пър­вия етаж на болни­ца­та. Же­лае­щи­те тряб­ва пред­ва­ри­тел­но да за­пи­шат час на тел.: 0884 303 482.

Празничен бе 15 септември  и за ученици и учители от ОУ „Христо Ботев” в павелбанското село Александрово. училището е единственото иновативно училище в община Павел баня.

„Първият учебен ден бе празничен по своему. Провеждането му бе съобразено с противоепиденичните мерки спуснати от Министерството на здравеопазването в условията на Covid-19.”, каза за „Долина” Петя Янева. Тя сподели още, че в обновената учебна сграда с модерно обзаведени кабинети децата се събраха след няколкомесечно отсъствие заради пандемията, радостни и щастливи, че са отново заедно.

„Желанието на учителският колектив е да прилага в практиката си иновативни подходи и методи, с които да мотивира учениците за учебен труд, а с техните родители – да работи в посока промяна на отношението им  към образованието.”, сподели още Петя Янева.

Първокласниците в ОУ „Христо Ботев” село Александрово получиха дарение чанти и пособия за училище.  

За нестихващата любовта на Мустафа Кемал към красива българка и българския народ

Първият учебен ден в извънредна епидемична обстановка – учителите задължително с маски или шлемове, а децата само в общите помещения

Клуба на жените туристки „Орлица” към туристическо дружество „Орлово гнездо” Казанлък, издирват наследници на брилянтния казанлъшки композитор Емануил Манолов. Това съобщи за „Долина” Христина Банова от клуб „Орлица”.

На празничния 22 септември – Ден на българската независимост официален гост на честванията в Казанлък ще бъде писателя академик Антон Дончев.

Понеделник, 14 Септември 2020 11:58

Отлагат за догодина събора на русофили

Традиционният събор на приятелите на Русия, който се провежда ежегодно на язовир Копринка край Казанлък  тази година бе отложен.

XVII-тия Национален събор на приятелите на Русия се отлага по решение на националното ръководство на движение „Русофили”.

„Поради влошената епидемиологична обстановка в страната и невъзможността да бъдат спазени необходимите противоепидемични мерки, посочени в заповедите на министъра на здравеопазването на Република България ХVII Национален събор на приятелите на Русия на яз. „Копринка” се отлага от 13 септември 2020 година за 11 септември 2021 година.”, уточняват от ръководството на движението.

Страница 10 от 223

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co