Печат на тази страница

Свободни работни места в Казанлък Избрана

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

1439-5012/Ръководител, база

Висше

Английски

Бази данни

1

2635-6003/Социален работник

Висше

 

компютърни умения

1

2359-6002/Помощник-директор, учебната дейност

Висше (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2422-5100/Инспектор, държавсн служител

Висше / Администрация и управление (Стопанско управление), Висше / Администрация и управление (Публична администрация), Висше / Икономика

 

База данни

1

2250-7003/Ветеринар

Висше / Ветеринарна медицина

   

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)

 

MS OFFICE

1

2266-6001/Логопед

Висше / Здравни грижи (логопедия), Висше / Педагогика (специална педагогика)

 

специализирани програми

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра - детски профил), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

   

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

MS OFFICE

8

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2359-5043/Ръководител, компютърен кабинет

Висше / Комуникационна и компютърна техника (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)

   

1

2211-7005/Лекар, педиатрия

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

   

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

8

2264-6004/Кинезитерапевт

Висше / Медицина (кинезитерапевт)

   

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (НУП)

 

специализирани програми

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (НУП)

 

специализирани програми

1

2359-5043/Ръководител, компютърен кабинет

Висше / Педагогика на обучението по ... (Обучение по информационни технологии)

   

1

2359-6012/Педагог

Висше / Педагогика на обучението по ... (Предучилищна педагогика)

   

1

2120-6003/Математик

Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по математика и ИТ), Висше / Математика (учител по математика и ИТ), Висше / Информатика и компютърни науки (учител по математика и ИТ)

   

1

2359-6004/Помощник-директор, учебно-творческата дейност

Висше / Педагогика, Висше / Педагогика на обучението по ...

   

1

2634-6001/Психолог

Висше / Психология

 

специализирани програми

1

2634-6003/Психолог, училищен

Висше / Психология (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2212-7080/Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

Висше / Стоматология

   

1

4224-3002/Администратор, хотел

Висше / Туризъм

Английски

компютърни умения

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Филология (учител по български език и литература), Висше / Педагогика (учител по български език и литература), Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по български език и литература)

 

специализирани програми

10

8212-2005/Монтажник, кабели

Начално

   

18

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование

   

2

5120-2001/Готвач

Начално, Средно, Основно

   

1

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно

   

2

7318-1024/Предач

Основно

   

1

6113-1002/Градинар

Основно

   

2

5414-1007/Охранител

Основно

   

5

7212-1001/Заварчик

Основно (квалификация заварчик)

   

2

7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия

Основно (Производство на тестени изделия), Начално (Производство на тестени изделия), Средно (Производство на тестени изделия)

   

9

5162-1003/Камериер/камериерка, хотел

Основно, Средно

   

2

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно, Средно

   

5

9313-0001/Общ работник, строителство на сгради

Основно, Средно

   

1

8182-2004/Огняр

Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане), Средно / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане)

   

2

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно

   

3

5132-2001/Барман

Средно

   

10

9412-0003/Работник, кухня

Средно

   

10

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

4

5120-2003/Помощник-готвач

Средно

   

8

5329-1002/Водолечител

Средно

   

2

9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана

Средно

   

2

5151-1002/Пиколо

Средно

   

1

7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради

Средно

   

5

4224-3002/Администратор, хотел

Средно

Английски

 

1

6113-1002/Градинар

Средно

   

1

5312-3001/Помощник на учителя

Средно

 

работа с програмен продукт

2

4226-2003/Рецепционист

Средно

 

Работа с компютър

1

5142-2003/Маникюрист

Средно

   

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно

   

10

9312-0003/Работник, строителството

Средно

   

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Средно

   

1

5312-3001/Помощник на учителя

Средно

   

1

5412-3007/Оперативен дежурен

Средно

 

Работа с компютър.

2

7223-1015/Стругар

Средно

   

2

7212-2021/Резач, метал

Средно

   

1

7223-2042/Шлайфист

Средно

   

3

7223-2041/Фрезист

Средно

   

5

8157-2002/Машинен оператор, пералня/перачница

Средно

   

3

8143-2002/Машинен оператор, изделия от хартия

Средно

   

1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно

   

1

7318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстил

Средно

   

1

7211-1003/Пясъкоструйчик

Средно

   

2

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

Офис пакет

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

1

7522-2011/Крояч, дървени модели

Средно

   

1

5329-1002/Водолечител

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

1

5120-2001/Готвач

Средно

   

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно

   

1

5120-2004/Помощник-сладкар

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Средно

 

работа с програмен продукт

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)

Английски

Бази данни

1

8331-2002/Шофьор, автобус

Средно (категория Д)

   

1

7233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно (монтьор на машини и съоръжения), Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)

   

2

8344-2004/Водач, мотокар

Средно (Свидетелство за правоспособност на мотокар/електрокар)

   

1

7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика

   

3

5419-2007/Спасител, басейн

Средно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)

   

4

5169-3009/Масажист

Средно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист), Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)

   

1

7126-2005/Водопроводчик, поддръжка

Средно / Комунално-санитарни услуги

   

2

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

5

8219-2001/Монтажник, изделия от метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)

   

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)

   

2

3434-2001/Главен готвач

Средно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)

   

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач)

   

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач, Помощник готвач)

   

1

4224-2001/Рецепционист, хотел

Средно, Висше (може с медицинско образование-мед. сестра)

   

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно, Начално, Основно

   

3

8157-2001/Машинен оператор, гладене в пералня

Средно, Основно

   

13

5322-1002/Личен асистент

Без образование

   

2

5322-1001/Домашен санитар

Без образование

   

15

7318-1017/Работник, сортировач

Без образование, Начално, Основно

   

Сподели статията