Статии с етикет: свободни работни места в Казанлък, Бюро по труда

Вторник, 19 Януари 2021 10:08

На работа в Казанлък и региона

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

1

Старши експерт "Екология"

Висше - Екология и опазване на околната среда, Биология и управление на природните ресурси, Управление на водни обекти, земи и гори, Стопанско управление, компютърни умения, 1 г. стаж по специалността

1

Учител по математика

Висше - учител по математика, компютърни умения

1

Учител-лектор по изобразително изкуство

Висше - учител по изобразително изкуство, компютърни умения

1

Асистент

Висше - магистър - агроном, английски език, компютърни умения

3

Консултант, продажби

Средно

1

Обслужващ, магазин

Основно, средно

1

Сервитьор

Средно

20

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно

49

Монтажник, изделия от метал

Средно

1

Машинен оператор на универсален струг и други металорежещи машини

Средно, квалификация, технически умения

1

Шофьор, автобус

Основно, категория Д, 1 г. стаж

10

Охранител

Средно

20

Кофражист

Основно, средно

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"  КАЗАНЛЪК

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

1

Учител по български език и литература

Висше - учител по български език и литература, компютърни умения

1

Психолог, училищен

Висше - Психология, компютърни умения

1

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

1

Опаковач

Средно, основно, начално, кандидатите да живеят в Община Павел баня

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Ръководител, обособено производство

Висше, средно, 2 години стаж, владеене на турски език, компютърни умения

1

Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер

Професионален колеж - Компютърни технологии и програмиране, владеене на турски и английски език, 2 години стаж, отлични компютърни умения

1

Мениджър, екип

Средно, шофьорска книжка "В", компютърни умения, опит в търговията

1

Учител по физика и астрономия - 162 часа

Висше - учител по физика, компютърни умения

1

Учител по математика

Висше - учител по математика, компютърни умения

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, 3 години стаж

10

Монтажник, метални конструкции

Средно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия

1

Шлосер

Средно, 3 години стаж

1

Служител, гише и пощенски раздавач

Средно, на 6 часа

1

Служител, гише и пощенски раздавач

Средно, на 4 часа

4

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, стаж, шофьорска книжка категории "С", "С+Е"

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"  КАЗАНЛЪК

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

2

Инженер, конструктор

Висше техническо, компютърни умения

1

Учител по български език и литература

Висше - учител по български език и литература, компютърни умения

1

Учител по математика - часове

Висше - учител по математика

1

Учител по музика - часове

Висше - учител по музика

1

Учител по изобразително изкуство - часове

Висше - учител по изобразително изкуство

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

1

Опаковач

Средно, основно, начално, кандидатите да живеят в Община Павел баня

Свободни работни места в Казанлък и региона:

Вторник, 27 Октомври 2020 07:56

Свободни работни места в Казанлък

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Учител по математика

Висше - Математика, компютърни умения

1

Логопед

Висше - Логопедия, Комуникативни нарушения, Специална педагогика

1

Психолог

Висше - Психология, компютърни умения, 1 година стаж

1

Счетоводител

Висше - Счетоводство и контрол ,  компютърни умения

2

Оперативен счетоводител

Висше - Икономика, компютърни умения

1

Домакин

Средно

1

Водопроводчик

Средно - Водоснабдяване и канализация

2

Сервитьор

Средно

1

Продавач-консултант в месарски магазин

Средно, компютърни умения

1

Обслужващ магазин

Средно

1

Огняр на газови котли - на 4 часа

Средно, правоспособност за огняр

3

Електромонтьор

Средно, 1 г. стаж

3

Електротехник, промишлено предприятие

Средно, 1 г. стаж

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, 3 години стаж

10

Монтажник, метални конструкции

Средно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия

2

Шлосер

Средно, 3 години стаж

3

Машинен оператор, студено пресоване на метал

Средно

1

Служител, гише и пощенски раздавач

Средно, на 6 часа

1

Служител, гише и пощенски раздавач

Средно, на 4 часа

4

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, стаж, шоф. книжка категории "С", "С+Е"

1

Работник, поправка на джанти и гуми

Средно, технически и компютърни умения

1

Чистач/Хигиенист

Средно

 

Четвъртък, 08 Октомври 2020 19:07

На работа в Казанлък и региона

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Психолог

Висше - Психология, компютърни умения, 1 година стаж

1

Социален работник

Висше - Социална педагогика, стаж, компютърни умения

1

Счетоводител

Висше - Счетоводство и контрол или Финанси, 3 години стаж, компютърни умения

1

Деловодител

Средно, компютърни умения

2

Сервитьор

Средно

1

Помощник на учителя

Средно

1

Детегледачка

Средно

2

Продавач-консултант в месарски магазин

Средно, компютърни умения

3

Електромонтьор

Средно, 1 г. стаж

4

Електротехник, промишлено предприятие

Средно, 1 г. стаж

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, 3 години стаж

10

Монтажник, метални конструкции

Средно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия

2

Шлосер

Средно, 3 години стаж

4

Работник, сглобяване на детайли

Висше, средно техническо

1

Служител, гише и пощенски раздавач

Средно

1

Служител, гише и пощенски раздавач

Средно

4

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, стаж, шофьорска книжка категории "С", "С+Е"

1

Работник, поправка на джанти и гуми

Средно, технически и компютърни умения

45

Обслужващ работник, промишлено производство

Средно, основно, начално

 

    СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

1

Учител по информационни технологии - часове

Висше - учител по информационни технологии, 3 години стаж

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"  КАЗАНЛЪК

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

1

Рехабилитатор

Висше - рехабилитатор

1

Лаборант

Висше, специалности - Химия, Биология, стаж, английски език

2

Инженер, конструктор

Висше техническо, компютърни умения

1

Служител, гише в пощенска станция

Средно, компютърни умения

4

Продавач-консултант

Висше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

1

Опаковач

Средно, основно, начално, кандидатите да живеят в Община Павел баня

1

Тракторист

Средно, шофьорска книжка кат. Ткт

Вторник, 06 Октомври 2020 06:33

Свободни работни места в Казанлък

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Психолог

Висше - Психология, компютърни умения, 1 година стаж

1

Социален работник

Висше - Социална педагогика, стаж, компютърни умения

1

Счетоводител

Висше - Счетоводство и контрол или Финанси, 3 години стаж, компютърни умения

1

Деловодител

Средно, компютърни умения

2

Сервитьор

Средно

1

Помощник на учителя

Средно

1

Продавач-консултант

Средно, компютърни умения

2

Продавач-консултант в месарски магазин

Средно, компютърни умения

4

Електромонтьор

Средно, 1 г. стаж

4

Електротехник, промишлено предприятие

Средно, 1 г. стаж

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, 3 години стаж

10

Монтажник, метални конструкции

Средно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия

2

Шлосер

Средно, 3 години стаж

5

Работник, сглобяване на детайли

Висше, средно техническо

1

Служител, гише и пощенски раздавач

Средно

1

Служител, гише и пощенски раздавач

Средно

4

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, стаж, шофьорска книжка категории "С", "С+Е"

1

Работник, поправка на джанти и гуми

Средно, технически и компютърни умения

45

Обслужващ работник, промишлено производство

Средно, основно, начално

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

2

Медицинска сестра в детска ясла

Висше - медицинска сестра   

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Психолог

Висше - Психология, компютърни умения, 1 година стаж

1

Социален педагог

Висше - Социална педагогика, стаж, компютърни умения

2

Програмист, софтуерни приложения

Висше, средно, английски език на работно ниво

1

Търговски сътрудник

Висше техническо, англ. език, компютърни умения

1

Организатор, производство

Висше техническо, компютърни умения

2

Сервитьор

Средно

1

Продавач-консултант

Средно, компютърни умения

2

Продавач-консултант в месарски магазин

Средно, компютърни умения

4

Електромонтьор

Средно, 1 г. стаж

4

Електротехник, промишлено предприятие

Средно, 1 г. стаж

1

Електротехник, поддръжка на сгради

Средно, квалификация за електротехник, 3 години стаж

10

Монтажник, метални конструкции

Средно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия

5

Работник, сглобяване на детайли

Висше, средно техническо

3

Огняр

Средно, машинист на котли с високо налягане, 3 години стаж

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

1

Служител гише и пощенски раздавач

Средно

1

Работник, поправка на джанти и гуми

Средно, технически и компютърни умения

1

Чистач/хигиенист

Средно

48

Обслужващ работник, промишлено производство

Средно, основно, начално

 

    СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

1

Учител в група за ЦОУД в начален етап

Висше - НУП, компютърни умения

1

Педагог в детска градина

Висше - ПУП, ПНУП, компютърни умения

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"  КАЗАНЛЪК

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

2

Рехабилитатор

Висше - рехабилитатор

1

Лаборант

Висше, специалности - Химия, Биология, стаж, англ. език

1

Дестилатор

Висше, англ. език, компютърни умения

2

Монтажник, окачени тавани

Средно 

4

Продавач-консултант

Висше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

1

Опаковач

Средно, основно, начално, кандидатите да живеят в Община Павел баня

1

Тракторист

Средно, шофьорска книжка кат. Ткт

Неделя, 13 Септември 2020 12:31

Свободни работни места в Казанлък

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Психолог

Висше - Психология, компютърни умения, 1 година стаж

2

Програмист, софтуерни приложения

Висше, средно, английски език на работно ниво

1

Търговски сътрудник

Висше техническо, англ. език, компютърни умения

1

Организатор, производство

Висше техническо, компютърни умения

1

Продавач-консултант

Средно, технически познания, стаж, компютърни умения

1

Продавач-консултант

Средно, компютърни умения

1

Готвач

Средно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач

5

Електромонтьор

Средно, 1 г. стаж

5

Електротехник, промишлено предприятие

Средно, 1 г. стаж

1

Електротехник, поддръжка на сгради

Средно, квалификация за електротехник, 3 години стаж

10

Монтажник, метални конструкции

Средно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия

5

Работник, сглобяване на детайли

Висше, средно техническо

3

Огняр

Средно, машинист на котли с високо налягане, 3 години стаж

1

Водопроводчик, поддръжка

Средно - ВИК системи

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

1

Служител гише и пощенски раздавач

Средно

1

Работник, поправка на джанти и гуми

Средно, технически и компютърни умения

35

Обслужващ работник, промишлено производство

Средно, основно, начално

2

Общ работник

Средно, шоф. книжка кат. В, предлагат обучение

1

Пазач-портиер в общежитие

Средно, технически умения

1

Пазач-портиер и поддръжка в училище

Средно техническо

1

Чистач/хигиенист

Средно

Вторник, 01 Септември 2020 08:16

На работа в Казанлък и региона

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Продавач-консултант

Средно, технически познания, стаж, компютърни умения

1

Готвач

Средно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач

5

Електромонтьор

Средно, 1 г. стаж

5

Електротехник, промишлено предприятие

Средно, 1 г. стаж

1

Електротехник, поддръжка на сгради

Средно, квалификация за електротехник, 3 години стаж

10

Монтажник, метални конструкции

Средно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия

3

Огняр

Средно, машинист на котли с високо налягане, 3 години стаж

1

Огняр и поддръжка

Основно, квалификация за огняр, ел. уреди и ВИК

1

Огняр и поддръжка

Средно, квалификация за огняр на газов котел

1

Водопроводчик, поддръжка

Средно - ВИК системи

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

1

Служител гише и пощенски раздавач

Средно

48

Обслужващ работник, промишлено производство

Средно, основно, начално

2

Общ работник

Средно, шофьорска книжка категория В, предлагат обучение

1

Чистач/хигиенист

Средно

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"  КАЗАНЛЪК

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

1

Учител по физическо възпитание и спорт

Висше - учител по ФВС

1

Учител, ресурсен

Висше - Специална педагогика, компютърни умения

1

Помощник на учителя

Средно

1

Лаборант

Висше, специалности - Химия, Биология, стаж, английски език

1

Дестилатор

Висше, английски език, компютърни умения

2

Монтажник, окачени тавани

Средно 

4

Продавач-консултант

Висше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

2

Опаковач

Средно, основно, начално

1

Тракторист

Средно, шофьорска книжка категория Ткт

1

Учител по физическо възпитание и спорт

Висше - учител по ФВС

1

Учител, ресурсен

Висше - Специална педагогика, компютърни умения

1

Помощник на учителя

Средно

1

Лаборант

Висше, специалности - Химия, Биология, стаж, английски език

1

Дестилатор

Висше, английски език, компютърни умения

2

Монтажник, окачени тавани

Средно 

4

Продавач-консултант

Висше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

2

Опаковач

Средно, основно, начално

1

Тракторист

Средно, шофьорска книжка категория Ткт

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Продавач-консултант

Средно, компютърни умения

1

Готвач

Средно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач

5

Машинен оператор, металорежещи машини /оператор-настройчик на CNC фреза/

Висше, средно техническо образование, 1 година стаж, място на работа гр. Смолян

1

Машинист, многокофов багер

Средно, квалификация

1

Мияч, превозни средства

Средно, основно

5

Машинен оператор навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

4

Машинен оператор, пералня

Средно, основно

1

Чистач/хигиенист

Средно, основно

    СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

1

Ръководител, компютърен кабинет

Висше - Информатика и компютърни науки, математика и информатика

1

Помощник-директор, учебната дейност

Висше - магистър - педагогическа специалност, компютърни умения

2

Учител по математика 

Висше - учител по математика, компютърни умения

3

Учител по математика и физика

Висше - учител по математика и физика, компютърни умения

1

Учител по философски дисциплини

Висше - учител по философия, стаж, компютърни умения

1

Учител по английски език

Висше - учител по английски език, стаж, компютърни умения

1

Учител по музика - лекторски

Висше - Музикална педагогика, стаж

8

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап

Висше - НУП, компютърни умения

1

Учител, детска градина

Висше - ПУП, ПНУП, компютърни умения

 

 

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"  КАЗАНЛЪК

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

1

Учител по математика и информационни технологии

Висше - учител по математика и ИТ, компютърни умения

1

Учител по английски език

Висше - учител по английски език, компютърни умения

1

Учител по физическо възпитание и спорт

Висше - учител по ФВС

1

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап

Висше - НУП, ПНУП, компютърни умения

1

Продавач-консултант

Средно, основно, на 4 часа, за предпочитане кандидатите да живеят в Община Павел баня

13

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално, осигурен транспорт за живущи в Община Павел баня

8

Машинен оператр, шиене на текстилни изделия

Средно, основно, осигурен транспорт за живущи в Община Павел баня

1

Работник, консервна фабрика

Без изисквания, подходяща само за лица с трайни увреждания над 50%

Страница 1 от 2

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co