Вторник, 20 Септември 2022 07:13

На работа в Казанлък и региона

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2359-6001/Помощник-директор, административно-стопанската дейност

Висше / Администрация и управление (Стопански, социални и правни науки)

 

Microsoft Office

1

2422-6046/Старши експерт

Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура, строителство, геодезия, земеустройство)

 

Компютърни умения

1

2151-6002/Инженер, енергетик

Висше / Електротехника, електроника и
автоматика (бакалавър или магистър), Висше / Енергетика (бакалавър или магистър)

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

   

1

2411-6012/Финансов контрольор

Висше / Икономика (Магистър Счетоводство и контрол)

 

Microsoft Office

1

2411-6004/Счетоводител

Висше / Икономика (счетоводител в областта на животновъдството)

 

работа със счетоводна програма

1

2522-6001/Системен администратор

Висше / Информатика и компютърни науки

   

1

2211-7001/Лекар

Висше / Медицина

 

Работа с програмен продукт

2

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Медицина (Медицинска сестра)

   

1

2622-5001/Библиотекар

Висше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотекознание и библиография, Библиотечен мениджмънт)

 

Интернет и електронна поща

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (НУП)

   

1

2359-6012/Педагог

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

 

WORD, EXCEL

1

2330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Професионална квалификация "учител", английски език , английска филология)

 

Работа с компютър

1

2113-6001/Химик

Висше / Химически науки

 

Компютърни умения

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

   

5

9215-1004/Секач

Средно / Горско стопанство (Свидетелство за управление на бензиномоторен трион)

   

1

7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика

   

1

7412-2009/Електромонтьор

Средно / Електротехника и енергетика

   

1

7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради

Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно / Комунално-санитарни услуги

   

5

8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

6

8219-2001/Монтажник, изделия от метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

3

9329-0013/Манипулант, промишлеността

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8189-2022/Машинен оператор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

9333-0002/Носач-товарач, стоки

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-2018/Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Основно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

6

8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, Основно

Английски

работа с готов програмен продукт

1

8219-2008/Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

1

7532-2002/Крояч, текстил

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч)

   

2

7533-1014/Шивач

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)

   

1

3353-3011/Социален работник, администрация

Средно / Социална работа с деца и младежи

 

Microsoft Office, принтер, скенер

1

5211-1001/Продавач, павилион

Средно / Търговия на едро и дребно

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

2

5230-1001/Касиер

Средно / Търговия на едро и дребно

   

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело

   

2

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

   

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

   

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач), Основно (готвач)

   

1

4224-3002/Администратор, хотел

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Хотелиерство, администратор хотел)

 

Работа с хотелска програма за настаняване на клиенти

1

7512-1021/Работник, сладкарско производство

Средно / Хранителни технологии

   

4

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно, Без образование

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно, Основно

   

1

9333-0002/Носач-товарач, стоки

Основно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно

   

1

7212-1001/Заварчик

Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)

   

2

7533-1014/Шивач

Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

1

8183-2005/Машинен оператор, опаковане/увиване

Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Начално

   

2

7114-2003/Кофражист

Основно / Строителство (кофражист), Начално

   

1

5322-1002/Личен асистент

Начално

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Начално / Комунално-санитарни услуги

   

10

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Без образование, Основно, Начално

   
Вторник, 05 Юли 2022 06:18

На работа в Казанлък и региона

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2422-6041/Главен експерт

Висше / Архитектура, строителство и геодезия (пътно строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (промишлено и гражданско строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (ВиК)

 

специализирана програма

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (Акушерство)

 

MS Office

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

 

Начална компютърна грамотност

4

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

 

MS Office

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

   

1

2411-6004/Счетоводител

Висше / Икономика (счетоводител в областта на животновъдството)

 

работа със счетоводна програма

1

2411-6004/Счетоводител

Висше / Икономика (Счетоводство или икономика)

 

SAP, MAIS (работа с ERP системи)

1

2411-6010/Вътрешен одитор

Висше / Икономика (Финанси, Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор)

 

офис пакет

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

Офис пакет

1

2212-7003/Лекар, акушерство и гинекология

Висше / Медицина (Акушерство и гинекология)

 

Офис пакет

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина (Вътрешни болести)

 

MS Office

1

2212-7020/Лекар, нервни болести

Висше / Медицина (Нервни болести)

 

MS Office

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина (Нефрология)

 

MS Office

1

2342-5010/Учител, подготвителна група

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

2359-6002/Помощник-директор, учебната дейност

Висше / Педагогика (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 г.)

 

Офис Пакет, разработване на уебсайтове, Електронни платформи в сферата на образованието

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по английски език)

 

Офис Пакет, разработване на уебсайтове, Електронни платформи в сферата на образованието

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по изобразително изкуство)

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по информационни технологии, програмиране и УЕБ технологии)

 

Microsoft Office, програмиране, интернет и УЕБ технологии, бази данни, приложни програми

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика)

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика)

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика)

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика)

 

Офис Пакет, разработване на уебсайтове, Електронни платформи в сферата на образованието

1

2320-5006/Учител, теоретично обучение

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по туризъм и хранителни технологии)

 

Microsoft Office

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по физика и астрономия)

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

2330-5006/Учител спортна подготовка

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по физическо възпитание и спорт)

 

Microsoft Office

1

2320-5002/Учител, практическо обучение

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител, практическо обучение)

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

2422-5040/Младши експерт

Висше / Социални дейности

 

офис пакет

1

2635-6003/Социален работник

Висше / Социални дейности, Висше / Педагогика (Социална педагогика, Специална педагогика)

 

Microsoft Office

1

2113-6001/Химик

Висше / Химически науки

 

Компютърни умения

1

3119-3039/Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви

Висше / Хранителни технологии

 

Еxcell, Word задължително

1

3343-3008/Специалист

Висше, Висше / Администрация и управление

 

офис пакет

3

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

   

1

9412-0003/Работник, кухня

Средно

   

1

3359-3026/Главен специалист

Средно / Архитектура, урбанизъм и геодезия (Геодезия, земеустройство, архитектура, строителство)

 

Компютърни умения

1

7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика

   

1

7412-2009/Електромонтьор

Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник - III разряд)

   

1

5322-1002/Личен асистент

Средно / Здравни грижи

   

1

7211-1001/Леяр

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7223-2035/Оператор, преса за метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-2042/Шлайфист

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7233-2031/Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7233-2032/Шлосер-монтьор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7231-1015/Работник, поправка на джанти и гуми

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

1

8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

2

8322-2003/Шофьор, линейка

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

2

7312-2016/Производител, струнни музикални инструменти

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

2

9622-0001/Общ работник

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло, Основно

   

1

8111-2027/Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)

   

1

4120-2006/Технически секретар

Средно / Секретарски и административни офис дейности

   

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно / Секретарски и административни офис дейности

 

Специализирана програма

1

4226-2002/Рецепционист, приемна на лекар

Средно / Секретарски и административни офис дейности

 

Компютърни умения

2

4321-2014/Склададжия

Средно / Секретарски и административни офис дейности

   

1

4415-2005/Регистратор

Средно / Секретарски и административни офис дейности

 

Офис пакет, работа с готови програмни продукти

3

5414-1007/Охранител

Средно / Сигурност

   

1

5311-1001/Детегледачка

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

5312-3003/Помощник-възпитател

Средно / Социална работа с деца и младежи

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно / Социална работа с деца и младежи, Висше / Филология (Хуманитарни науки)

   

1

3359-3022/Старши специалист

Средно / Строителство (строителен техник)

 

специализирана програма

1

3313-3001/Счетоводител, оперативен

Средно / Счетоводство и данъчно облагане

   

1

9333-0007/Товарач

Средно / Транспортни  услуги

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

2

5230-1001/Касиер

Средно / Търговия на едро и дребно

   

3

5249-0001/Обслужващ, магазин

Средно / Търговия на едро и дребно

   

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно, Основно

   

1

5142-2002/Козметик

Средно / Фризьорски и козметични услуги (Козметик)

   

1

5142-2003/Маникюрист

Средно / Фризьорски и козметични услуги (Маникюрист)

   

2

8122-2013/Машинен оператор, оцветяване на метал

Средно / Химични продукти и  технологии

   

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Готвач)

   

9

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Средно, Начално, Без образование, Основно

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Основно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно / Комунално-санитарни услуги

   

1

7212-1001/Заварчик

Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)

   

1

8332-2010/Шофьор, товарен автомобил

Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Компетентност за превоз на товари), Средно (Компетентност за превоз на товари)

   

1

7312-2016/Производител, струнни музикални инструменти

Основно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

1

7312-2016/Производител, струнни музикални инструменти

Основно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

2

7533-1014/Шивач

Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

3

7123-2004/Шпакловчик

Основно / Строителство

   

3

7131-1001/Бояджия, сгради

Основно / Строителство

   

2

7114-2003/Кофражист

Основно / Строителство (кофражист), Начално

   

2

7522-1002/Дърводелец, мебелист

Основно, Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

3

7212-1001/Заварчик

Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заваряване), Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

30

8211-3020/Оператор, производство на автомобилни компоненти

Начално, Основно, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

9622-0001/Общ работник

Без образование

   
Вторник, 28 Юни 2022 06:26

На работа в Казанлък и региона

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (Акушерство)

 

MS Office

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

 

Начална компютърна грамотност

4

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

 

MS Office

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2411-6004/Счетоводител

Висше / Икономика (счетоводител в областта на животновъдството)

 

работа със счетоводна програма

1

2411-6010/Вътрешен одитор

Висше / Икономика (Финанси, Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор)

 

офис пакет

1

2635-6003/Социален работник

Висше / Комуникационна и компютърна техника (Магистър, бакалавър)

 

Работа с компютър

1

3119-3044/Технолог

Висше / Машинно инженерство

Английски

Програма за компютърно моделиране  Solid Works

1

7223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управление

Висше / Машинно инженерство

   

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

Офис пакет

1

2212-7003/Лекар, акушерство и гинекология

Висше / Медицина (Акушерство и гинекология)

 

Офис пакет

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина (Вътрешни болести)

 

MS Office

1

2212-7020/Лекар, нервни болести

Висше / Медицина (Нервни болести)

 

MS Office

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина (Нефрология)

 

MS Office

1

2342-5002/Учител, детска градина

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

   

1

2266-6001/Логопед

Висше / Педагогика на обучението по ... (Логопед)

 

Офис пакет

1

2422-5040/Младши експерт

Висше / Социални дейности

 

офис пакет

1

2635-6003/Социален работник

Висше / Социални дейности, Висше / Педагогика (Социална педагогика, Специална педагогика)

 

Microsoft Office

1

4120-2001/Секретар

Висше / Теория на изкуствата (Специалности в направление хуманитарни, стопански, педагогически, икономически науки)

Английски

Текстообработка

1

2113-6001/Химик

Висше / Химически науки

 

Компютърни умения

1

3513-3001/Техник, поддръжка на компютърни мрежи

Средно

 

WORD, Internet

3

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

7412-2009/Електромонтьор

Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник - III разряд)

   

4

5322-1002/Личен асистент

Средно / Здравни грижи

   

1

7211-1001/Леяр

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7223-2035/Оператор, преса за метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-2042/Шлайфист

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7233-2031/Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7233-2032/Шлосер-монтьор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7231-1015/Работник, поправка на джанти и гуми

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

1

8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

2

8322-2003/Шофьор, линейка

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

2

7312-2016/Производител, струнни музикални инструменти

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

2

9622-0001/Общ работник

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло, Основно

   

1

8111-2027/Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)

   

1

4120-2006/Технически секретар

Средно / Секретарски и административни офис дейности

   

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно / Секретарски и административни офис дейности

 

Специализирана програма

1

4226-2002/Рецепционист, приемна на лекар

Средно / Секретарски и административни офис дейности

 

Компютърни умения

2

4321-2014/Склададжия

Средно / Секретарски и административни офис дейности

   

3

5414-1007/Охранител

Средно / Сигурност

   

1

5311-1001/Детегледачка

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно / Социална работа с деца и младежи, Висше / Филология (Хуманитарни науки)

   

1

3313-3001/Счетоводител, оперативен

Средно / Счетоводство и данъчно облагане

   

1

9333-0007/Товарач

Средно / Транспортни  услуги

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

3

5249-0001/Обслужващ, магазин

Средно / Търговия на едро и дребно

   

1

5142-2002/Козметик

Средно / Фризьорски и козметични услуги (Козметик)

   

1

5142-2003/Маникюрист

Средно / Фризьорски и козметични услуги (Маникюрист)

   

2

8122-2013/Машинен оператор, оцветяване на метал

Средно / Химични продукти и  технологии

   

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Готвач)

   

9

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Средно, Начално, Без образование, Основно

   

1

5414-0015/Пазач-портиер

Основно

   

1

7512-1021/Работник, сладкарско производство

Основно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно / Комунално-санитарни услуги

   

6

7212-1001/Заварчик

Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик)

   

1

7212-1001/Заварчик

Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)

   

2

7233-2012/Монтьор, верижни и колесни машини

Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

4

7132-1002/Бояджия, превозни средства

Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (бояджия МПС)

   

1

7312-2016/Производител, струнни музикални инструменти

Основно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

1

7312-2016/Производител, струнни музикални инструменти

Основно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

2

7533-1014/Шивач

Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

3

7123-2004/Шпакловчик

Основно / Строителство

   

3

7131-1001/Бояджия, сгради

Основно / Строителство

   

2

7522-1002/Дърводелец, мебелист

Основно, Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

3

7212-1001/Заварчик

Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заваряване), Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално

   

30

8211-3020/Оператор, производство на автомобилни компоненти

Начално, Основно, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

9622-0001/Общ работник

Без образование

   
Вторник, 19 Април 2022 07:34

На работа в Казанлък и региона

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

4110-2001/Завеждащ, административна служба

Висше / Администрация и управление

 

Обработка на информация

1

2422-6041/Главен експерт

Висше / Архитектура, строителство и геодезия (пътно строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (промишлено и гражданско строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (ВиК)

 

специализирани програми

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (Акушерство)

 

MS Office

4

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

 

MS Office

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

   

1

2411-6010/Вътрешен одитор

Висше / Икономика (Специалност Финанси, Сертификат за вътрешен одитор)

 

офис пакет

1

3119-3044/Технолог

Висше / Машинно инженерство

Английски

Програма за компютърно моделиране  Solid Works

1

7223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управление

Висше / Машинно инженерство

   

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина (Вътрешни болести)

 

MS Office

1

2212-7020/Лекар, нервни болести

Висше / Медицина (Нервни болести)

 

MS Office

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина (Нефрология)

 

MS Office

1

3119-3044/Технолог

Висше / Общо инженерство (Текстилна техника )

   

1

2132-6002/Агроном

Висше / Растениевъдство  ( Декоративна растителност и ландшафтен дизайн)

Английски

Компютърни умения

1

2422-5040/Младши експерт

Висше / Социални дейности

 

офис пакет

1

4120-2001/Секретар

Висше / Теория на изкуствата (Специалности в направление хуманитарни, стопански, педагогически, икономически науки)

Английски

Текстообработка

1

4120-2006/Технически секретар

Средно

 

WORD, Exsel, Internet

3

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

1

9334-0001/Работник, зареждане на рафтове

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно / Администрация и управление

   

4

9329-0008/Работник, сглобяване на детайли

Средно / Електротехника и енергетика, Висше / Електротехника, електроника и
автоматика

   

1

3322-3005/Консултант (промотьор), продажби

Средно / Маркетинг и реклама, Основно, Висше

   

5

7214-2007/Монтажник, метални конструкции

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7222-3011/Шлосер

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7223-2035/Оператор, преса за метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-2042/Шлайфист

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7233-2009/Механик, промишлено оборудване

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7233-2032/Шлосер-монтьор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8122-2013/Машинен оператор, оцветяване на метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

4

7212-1001/Заварчик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик)

   

2

7212-1001/Заварчик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за заварчик)

   

1

9312-0008/Работник, поддръжка

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Сертификат за работа с газови котли)

   

2

8111-2034/Сондьор

Средно / Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми

   

2

7231-2001/Автомонтьор

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

1

8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

2

8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, Основно

   

1

7543-3004/Инспектор, качество на производствените процеси

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло, Висше / Материали и материалознание

   

1

8152-2002/Секционен майстор

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

2

7318-1019/Апретурист, влакна/текстил

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Начално

   

3

4212-3008/Крупие

Средно / Пътувания, туризъм и свободното време

   

3

5414-1007/Охранител

Средно / Сигурност

   

1

3359-3022/Старши специалист

Средно / Строителство (строителен техник)

 

специализирани програми

1

4311-2003/Касиер, счетоводство

Средно / Счетоводство и данъчно облагане

   

1

9333-0002/Носач-товарач, стоки

Средно / Транспортни  услуги (Транспортни и логистични услуги)

Английски

Компютърни умения

1

3322-3003/Търговски представител

Средно / Търговия на едро и дребно

Английски

Компютърни умения

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

1

5223-2002/Асистент-продавач

Средно / Търговия на едро и дребно

 

Работа с компютър

3

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Средно / Търговия на едро и дребно

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно (или опит в търговията с хранителни стоки)

   

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно, Основно, Начално, Висше

   

2

4321-2014/Склададжия

Средно / Търговия на едро и дребно, Средно / Счетоводство и данъчно облагане

   

1

3321-3003/Застрахователен брокер

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело, Висше / Икономика (Застраховане)

 

работа с Офис пакет

1

5142-2002/Козметик

Средно / Фризьорски и козметични услуги (Козметик)

   

1

5142-2003/Маникюрист

Средно / Фризьорски и козметични услуги (Маникюрист)

   

1

7549-2005/Лаборант

Средно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химични технологии

   

1

7549-2005/Лаборант

Средно / Химия, Висше / Химични технологии

   

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

   

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

   

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

   

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Готвач)

   

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Кулинар-готвач)

   

1

9313-0001/Общ работник, строителство на сгради

Основно

   

1

9112-0003/Чистач, производствени помещения

Основно / Комунално-санитарни услуги, Средно / Комунално-санитарни услуги

   

6

7212-1001/Заварчик

Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик)

   

4

7212-1001/Заварчик

Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик на АРГОН (и/или с ЦО2 и електрод) за заваряване на газови инсталации. Задължително със сертификат TUF)

   

2

7233-2012/Монтьор, верижни и колесни машини

Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

4

7132-1002/Бояджия, превозни средства

Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (бояджия МПС)

   

1

8141-2006/Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

Основно, Средно / Други неопределени специалности

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Средно / Търговия на едро и дребно

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Начално, Висше

   

3

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално, Без образование

   

3

9321-0006/Опаковач

Начално, Основно, Средно, Висше

   

1

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Без образование, Основно, Средно, Начално

   
Неделя, 27 Февруари 2022 11:11

На работа в Казанлък и региона

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2422-6041/Главен експерт

Висше / Архитектура, строителство и геодезия (пътно строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (промишлено и гражданско строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (ВиК)

 

специализирани програми

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2411-6010/Вътрешен одитор

Висше / Икономика (финанси)

 

офис пакет

1

2622-5001/Библиотекар

Висше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотечно дело)

 

Компютърни умения

1

2422-5040/Младши експерт

Висше / Социални дейности

 

офис пакет

1

3111-3009/Техник, химия

Висше / Химически науки

 

Електронни таблици

1

2422-5040/Младши експерт

Висше, Висше / Администрация и управление

 

офис пакет

4

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално, Без образование

   

1

5322-1002/Личен асистент

Професионална квалификация / Здравни грижи (личен асистент), Начално, Основно

   

3

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно / Администрация и управление

   

1

7412-2009/Електромонтьор

Средно / Електротехника и енергетика (трета група по електробезопасност)

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно / Комунално-санитарни услуги

   

1

2434-6004/Консултант, продажби ИКТ

Средно / Маркетинг и реклама, Основно

   

1

3322-3005/Консултант (промотьор), продажби

Средно / Маркетинг и реклама, Основно, Висше

   

5

7211-1001/Леяр

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

5

7214-2007/Монтажник, метални конструкции

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

3

7223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управление

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

MS Office приложения

3

7233-2032/Шлосер-монтьор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8122-2013/Машинен оператор, оцветяване на метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7212-1001/Заварчик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за заварчик)

   

3

8343-2002/Кранист (подвижен)

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за управление на електрически мостови кран)

   

5

7211-2057/Формовчик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Основно

   

3

8344-2004/Водач, мотокар

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Правоспособност за управление на мотокар/газокар)

   

1

7231-3008/Автомеханик

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Професионални познания по устройство на автомобила.), Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Професионални познания по устройство на автомобила.)

Английски

Интернет и електронна поща

2

8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, Основно

   

1

7312-2016/Производител, струнни музикални инструменти

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

1

5414-1007/Охранител

Средно / Сигурност

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно / Социална работа и консултиране, Средно

   

1

2635-6010/Специалист в социална услуга

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

5311-1001/Детегледачка

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

3359-3022/Старши специалист

Средно / Строителство (строителен техник)

 

специализирани програми

1

4311-2002/Касиер, домакин

Средно / Счетоводство и данъчно облагане

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

1

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Средно / Търговия на едро и дребно

   

1

4321-3023/Домакин, склад

Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

 

Excell, Word задължително добро владеене особено Excell

3

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно, Основно, Начално, Висше

   

1

4224-2001/Рецепционист, хотел

Средно, Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

Базови умения за работа с компютър

2

9622-0001/Общ работник

Без образование

   

3

9321-0006/Опаковач

Начално, Основно, Средно, Висше

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Основно

   

1

5414-1007/Охранител

Основно / Сигурност

   

2

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Основно, Начално, Средно

   

1

8141-2006/Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

Основно, Средно / Други неопределени специалности

   

1

5414-1002/Пазач, въоръжена охрана

Основно, Средно / Сигурност, Висше

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Средно / Търговия на едро и дребно

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Начално, Висше

   
Вторник, 18 Януари 2022 07:38

На работа в Казанлък и региона

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра, медицински фелдшер, лекарски асистент)

 

MS OFFICE Word,  Excel, Internet, Outlook

1

2422-5040/Младши експерт

Висше / Икономика, Висше / Психология, Висше / Социални дейности

 

Компютърни умения

1

2522-6001/Системен администратор

Висше / Информатика и компютърни науки, Висше / Комуникационна и компютърна техника, Висше / Електротехника, електроника и
автоматика

   

1

2622-5001/Библиотекар

Висше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотечно дело)

 

Компютърни умения

1

5162-1001/Камериер/камериерка

Средно

   

2

8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

7322-2014/Печатар

Средно / Други неопределени специалности

   

1

7412-2009/Електромонтьор

Средно / Електротехника и енергетика (трета група по електробезопасност)

   

1

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

Компютърни умения

5

7214-2007/Монтажник, метални конструкции

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

1

8344-2004/Водач, мотокар

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Правоспособност за водач на мотокар и електрокар - втора група, универсални)

   

4

5414-1007/Охранител

Средно / Сигурност

   

1

2635-6003/Социален работник

Средно / Социална работа и консултиране

 

Интернет и електронна поща

1

2635-6010/Специалист в социална услуга

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

5311-1001/Детегледачка

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

4311-2003/Касиер, счетоводство

Средно / Счетоводство и данъчно облагане

 

Интернет и електронна поща

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

Word, Excel, Internet

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

1

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Средно / Търговия на едро и дребно

   

2

4321-2014/Склададжия

Средно / Търговия на едро и дребно, Висше / Икономика (Търговия и маркетинг)

   

2

4224-3002/Администратор, хотел

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

 

Работа с компютър

1

4224-2001/Рецепционист, хотел

Средно, Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

Базови умения за работа с компютър

5

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално, Основно

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Начално, Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

   

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Основно

   

9

5322-1002/Личен асистент

Основно / Социална работа и консултиране

   

5

7123-2004/Шпакловчик

Основно / Строителство, Средно / Строителство

   

5

7131-1001/Бояджия, сгради

Основно / Строителство, Средно / Строителство

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Начално, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

   

3

9321-0006/Опаковач

Основно, Начално, Средно, Висше

   

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2522-6001/Системен администратор

Висше / Информатика и компютърни науки, Висше / Комуникационна и компютърна техника, Висше / Електротехника, електроника и
автоматика

   

1

2622-5001/Библиотекар

Висше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотечно дело)

 

Компютърни умения

1

2635-6003/Социален работник

Средно

 

Интернет и електронна поща

2

4224-3002/Администратор, хотел

Средно

 

Работа с компютър

1

4311-2003/Касиер, счетоводство

Средно

 

Интернет и електронна поща

1

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Средно

   

2

8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

7322-2014/Печатар

Средно / Други неопределени специалности

   

1

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

Компютърни умения

3

7211-2028/Галванотехник

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

5

7214-2007/Монтажник, метални конструкции

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7233-2032/Шлосер-монтьор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

1

2635-6010/Специалист в социална услуга

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

5311-1001/Детегледачка

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

4416-2002/Служител, човешки ресурси

Средно / Счетоводство и данъчно облагане, Висше / Право (Трудово право), Висше / Икономика

 

MS OFFICE Word,  Excel

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

Word, Excel, Internet

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

2

4321-2014/Склададжия

Средно / Търговия на едро и дребно, Висше / Икономика (Търговия и маркетинг)

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)

   

1

4224-2001/Рецепционист, хотел

Средно, Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

Базови умения за работа с компютър

5

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално, Основно

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Начално, Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

   

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Основно

   

9

5322-1002/Личен асистент

Основно / Социална работа и консултиране

   

5

7123-2004/Шпакловчик

Основно / Строителство, Средно / Строителство

   

5

7131-1001/Бояджия, сгради

Основно / Строителство, Средно / Строителство

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Начално, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

   

3

9321-0006/Опаковач

Основно, Начално, Средно, Висше

   
Вторник, 04 Януари 2022 10:36

На работа в Казанлък и региона

към 04.01.2022 г.

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2522-6001/Системен администратор

Висше / Информатика и компютърни науки, Висше / Комуникационна и компютърна техника, Висше / Електротехника, електроника и
автоматика

   

1

2622-5001/Библиотекар

Висше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотечно дело)

 

Компютърни умения

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Филология (учител по английски език)

Английски

MS OFFICE Word, Excel, Internet

2

5322-1002/Личен асистент

Начално / Услуги за дома

   

10

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално, Основно

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Начално, Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

   

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Основно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно / Други неопределени специалности

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно / Комунално-санитарни услуги, Средно / Комунално-санитарни услуги

   

10

5322-1002/Личен асистент

Основно / Социална работа и консултиране

   

5

7123-2004/Шпакловчик

Основно / Строителство, Средно / Строителство

   

5

7131-1001/Бояджия, сгради

Основно / Строителство, Средно / Строителство

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Начално, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

   

3

9321-0006/Опаковач

Основно, Начално, Средно, Висше

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Основно, Средно

   

2

8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно

   

1

7322-2014/Печатар

Средно / Други неопределени специалности

   

1

9312-0008/Работник, поддръжка

Средно / Електротехника и енергетика

   

1

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

Компютърни умения

3

7211-2028/Галванотехник

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

5

7214-2007/Монтажник, метални конструкции

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7233-2032/Шлосер-монтьор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

1

2635-6010/Специалист в социална услуга

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

5311-1001/Детегледачка

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

Word, Excel, Internet

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

3

4321-2014/Склададжия

Средно / Търговия на едро и дребно, Висше / Икономика (Търговия и маркетинг)

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)

   
Вторник, 02 Ноември 2021 10:48

На работа в Казанлък и региона

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)

 

MS OFFICE

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

MS OFFICE

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

3313-3001/Счетоводител, оперативен

Висше / Икономика

 

Компютърни умения

1

2522-6001/Системен администратор

Висше / Информатика и компютърни науки, Висше / Комуникационна и компютърна техника, Висше / Електротехника, електроника и
автоматика

   

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7020/Лекар, нервни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (математика и физика)

 

Интернет и електронна поща

1

2422-5040/Младши експерт

Висше / Химически науки, Висше / Биологически науки (Екология), Висше / Растениевъдство  (Аграрни науки), Висше / Администрация и управление (Стопански науки)

 

 MS OFFICE Word,  Excel, Internet, PowerPoint

2

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално, Основно / Други неопределени специалности, Без образование

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Начално, Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

   

1

8183-2005/Машинен оператор, опаковане/увиване

Начално, Средно / Други неопределени специалности, Основно, Без образование

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Основно / Други неопределени специалности

   

1

8172-2002/Машинен оператор, банциг

Основно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

5

7123-2004/Шпакловчик

Основно / Строителство, Средно / Строителство

   

5

7131-1001/Бояджия, сгради

Основно / Строителство, Средно / Строителство

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Начално, Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

   

3

9321-0006/Опаковач

Основно, Начално, Средно, Висше

   

2

4321-2014/Склададжия

Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Начално, Без образование

   

1

8212-2005/Монтажник, кабели

Средно

   

1

9312-0008/Работник, поддръжка

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

5414-1007/Охранител

Средно / Военно дело и отбрана

   

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно / Други неопределени специалности

 

Компютърни умения

1

4211-1013/Касиер, гише в съобщенията

Средно / Други неопределени специалности

 

Начална компютърна грамотност

1

4321-2002/Експедитор, стоки и товари

Средно / Други неопределени специалности

   

1

7322-2014/Печатар

Средно / Други неопределени специалности

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно / Други неопределени специалности

   

2

7412-2009/Електромонтьор

Средно / Електротехника и енергетика (Технически познания от училище)

   

1

8182-2004/Огняр

Средно / Комунално-санитарни услуги (правоспособност за огняр)

   

1

1221-6008/Ръководител, отдел по продажбите

Средно / Маркетинг и реклама

 

Компютърни умения

1

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

3

7233-2032/Шлосер-монтьор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

8181-1020/Машинен оператор, рязане на стъкло

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

8182-2004/Огняр

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за огняр), Основно (правоспособност за огняр)

   

2

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар/фрезист/Настройчик на ЦПУ машини), Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар/Фрезист/Настройчик на ЦПУ машини)

   

2

3115-3004/Техник, механик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Технически познания от училище)

   

1

3122-3002/Организатор, производство

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Висше / Машинно инженерство

 

Компютърни умения

1

3115-3004/Техник, механик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

1

8332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

2

2142-6022/Инженер, проектант

Средно / Строителство, Висше / Архитектура, строителство и геодезия

 

AutoCad

1

5221-3002/Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)

Средно / Търговия на едро и дребно

 

ERP система, Офис пакет

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

1

5230-1001/Касиер

Средно / Търговия на едро и дребно

 

Офис пакет, ERP система

3

4321-2014/Склададжия

Средно / Търговия на едро и дребно, Висше / Икономика (Търговия и маркетинг)

   

1

5249-0001/Обслужващ, магазин

Средно / Търговия на едро и дребно, Основно

   

2

7549-2005/Лаборант

Средно / Химия, Висше / Химически науки

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)

   

1

9321-0007/Пълнач

Без образование, Основно, Начално, Средно / Други неопределени специалности

   
Неделя, 03 Октомври 2021 15:38

На работа в Казанлък и региона

 

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)

 

MS OFFICE

1

2266-6001/Логопед

Висше / Здравни грижи (логопедия), Висше / Педагогика (специална педагогика)

 

специализирана програма

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

MS OFFICE

2

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7020/Лекар, нервни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2266-6001/Логопед

Висше / Обществено здраве (Логопед)

 

Компютърни умения

1

2352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушения

Висше / Педагогика (Логопед)

 

Компютърни умения

1

2320-5006/Учител, теоретично обучение

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по технология на храните)

 

Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL), Интернет

1

2330-5006/Учител спортна подготовка

Висше / Педагогика на обучението по ... (Физическо възпитание и спорт)

 

Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL), Интернет

3

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално, Основно, Без образование

   

10

9329-0002/Навивач

Начално, Средно, Основно

   

2

5321-1002/Санитар

Основно

   

1

8172-2002/Машинен оператор, банциг

Основно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

3

9321-0006/Опаковач

Основно, Начално, Средно, Висше

   

5

8141-2006/Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

Основно, Средно

   

2

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно, Средно

   

2

4321-2014/Склададжия

Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Начално, Без образование

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Средно, Висше, Полувисше

   

1

8182-2004/Огняр

Професионална квалификация (удостоверение за правоспособност на парни и водогрейни котли), Средно

   

1

4211-1013/Касиер, гише в съобщенията

Средно

 

Начална компютърна грамотност

1

4224-3002/Администратор, хотел

Средно

Английски

 

2

5163-1004/Обредник

Средно

 

Компютърни умения

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

   

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

   

2

5329-1002/Водолечител

Средно

   

1

7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради

Средно

   

1

8212-2005/Монтажник, кабели

Средно

   

2

8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

2

8160-2039/Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове

Средно (Технически умения)

   

1

1221-6008/Ръководител, отдел по продажбите

Средно / Маркетинг и реклама

 

Компютърни умения

2

7223-2035/Оператор, преса за метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

8181-1020/Машинен оператор, рязане на стъкло

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

3

8219-2001/Монтажник, изделия от метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

8182-2004/Огняр

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за огняр), Основно (правоспособност за огняр)

   

1

3115-3004/Техник, механик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

2

2142-6022/Инженер, проектант

Средно / Строителство, Висше / Архитектура, строителство и геодезия

 

AutoCad

1

3313-3001/Счетоводител, оперативен

Средно / Счетоводство и данъчно облагане, Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Финанси)

   

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело

   

1

7549-2005/Лаборант

Средно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химични технологии

   

2

3434-2001/Главен готвач

Средно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)

   

10

9329-0002/Навивач

Средно, Начално, Основно

   

2

7514-1003/Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове

Средно, Основно

   

1

8157-2001/Машинен оператор, гладене в пералня

Средно, Основно

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Средно, Основно, Висше, Полувисше

   

1

5322-1002/Личен асистент

Без образование

   

9

5322-1002/Личен асистент

Без образование

   
Страница 1 от 3

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co