Статии с етикет: Бюро по труда, новини от Казанлък, свободни работни места

Вторник, 14 Септември 2021 07:51

На работа в Казанлък и региона

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2352-5002/Учител, ресурсен

Висше (Съгласно Нар. №15/22/7/2019)

 

Начална компютърна грамотност

1

2320-5006/Учител, теоретично обучение

Висше / Горско стопанство (Учител, теоретично обучение в професионална подготовка в направление "Горско стопанство")

 

специализирани програми

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)

 

MS OFFICE

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

MS OFFICE

2

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Изобразително изкуство (учител по изобразително изкуство), Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по изобразително изкуство)

 

специализирани програми

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Математика (учител по математика)

 

WORD, Excel и интернет

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Математика (учител по математика), Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по математика)

 

специализирани програми

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7020/Лекар, нервни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Медицина (Медицинска сестра в детска ясла)

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Медицина (Медицинска сестра)

   

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (Начален учител)

 

Начална компютърна грамотност

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по физика и химия)

 

WORD, Excel и интернет

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител, старши учител по география и икономика.)

 

Microsoft  Word. Microsoft Excel, Internet Power Point

1

2635-6002/Социален работник в социална услуга

Висше / Социални дейности

 

Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)

3

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално, Основно, Без образование

   

8

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование

   

10

9329-0002/Навивач

Начално, Средно, Основно

   

2

5223-2001/Продавач-консултант

Основно

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Основно

   

2

7318-1024/Предач

Основно

   

1

8172-2002/Машинен оператор, банциг

Основно

   

3

9321-0006/Опаковач

Основно, Начално, Средно, Висше

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Средно, Висше, Полувисше

   

1

8331-2002/Шофьор, автобус

Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор на автобус), Средно (шофьор на автобус), Основно (шофьор на автобус)

   

1

4211-1013/Касиер, гише в съобщенията

Средно

 

Начална компютърна грамотност

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

2

5163-1004/Обредник

Средно

 

Компютърни умения

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

WORD, Excel, Internet

1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно

   

1

7318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстил

Средно

   

1

8212-2005/Монтажник, кабели

Средно

   

3

8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-2041/Фрезист

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

8181-1020/Машинен оператор, рязане на стъкло

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

3115-3004/Техник, механик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

2

2142-6022/Инженер, проектант

Средно / Строителство, Висше / Архитектура, строителство и геодезия

 

AutoCAD

1

3313-3001/Счетоводител, оперативен

Средно / Счетоводство и данъчно облагане, Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Финанси)

   

1

7549-2005/Лаборант

Средно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химични технологии

   

10

9329-0002/Навивач

Средно, Начално, Основно

   

3

5223-2001/Продавач-консултант

Средно, Основно, Висше, Полувисше

   

1

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Средно, Професионален колеж

   

9

5322-1002/Личен асистент

Без образование

   

1

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Без образование

   

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

1439-5012/Ръководител, база

Висше

Английски

Бази данни

1

2635-6003/Социален работник

Висше

 

компютърни умения

1

2359-6002/Помощник-директор, учебната дейност

Висше (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2422-5100/Инспектор, държавсн служител

Висше / Администрация и управление (Стопанско управление), Висше / Администрация и управление (Публична администрация), Висше / Икономика

 

База данни

1

2250-7003/Ветеринар

Висше / Ветеринарна медицина

   

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)

 

MS OFFICE

1

2266-6001/Логопед

Висше / Здравни грижи (логопедия), Висше / Педагогика (специална педагогика)

 

специализирани програми

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра - детски профил), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

   

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

MS OFFICE

8

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2359-5043/Ръководител, компютърен кабинет

Висше / Комуникационна и компютърна техника (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)

   

1

2211-7005/Лекар, педиатрия

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

   

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

8

2264-6004/Кинезитерапевт

Висше / Медицина (кинезитерапевт)

   

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (НУП)

 

специализирани програми

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (НУП)

 

специализирани програми

1

2359-5043/Ръководител, компютърен кабинет

Висше / Педагогика на обучението по ... (Обучение по информационни технологии)

   

1

2359-6012/Педагог

Висше / Педагогика на обучението по ... (Предучилищна педагогика)

   

1

2120-6003/Математик

Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по математика и ИТ), Висше / Математика (учител по математика и ИТ), Висше / Информатика и компютърни науки (учител по математика и ИТ)

   

1

2359-6004/Помощник-директор, учебно-творческата дейност

Висше / Педагогика, Висше / Педагогика на обучението по ...

   

1

2634-6001/Психолог

Висше / Психология

 

специализирани програми

1

2634-6003/Психолог, училищен

Висше / Психология (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2212-7080/Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

Висше / Стоматология

   

1

4224-3002/Администратор, хотел

Висше / Туризъм

Английски

компютърни умения

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Филология (учител по български език и литература), Висше / Педагогика (учител по български език и литература), Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по български език и литература)

 

специализирани програми

10

8212-2005/Монтажник, кабели

Начално

   

18

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование

   

2

5120-2001/Готвач

Начално, Средно, Основно

   

1

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно

   

2

7318-1024/Предач

Основно

   

1

6113-1002/Градинар

Основно

   

2

5414-1007/Охранител

Основно

   

5

7212-1001/Заварчик

Основно (квалификация заварчик)

   

2

7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия

Основно (Производство на тестени изделия), Начално (Производство на тестени изделия), Средно (Производство на тестени изделия)

   

9

5162-1003/Камериер/камериерка, хотел

Основно, Средно

   

2

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно, Средно

   

5

9313-0001/Общ работник, строителство на сгради

Основно, Средно

   

1

8182-2004/Огняр

Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане), Средно / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане)

   

2

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно

   

3

5132-2001/Барман

Средно

   

10

9412-0003/Работник, кухня

Средно

   

10

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

4

5120-2003/Помощник-готвач

Средно

   

8

5329-1002/Водолечител

Средно

   

2

9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана

Средно

   

2

5151-1002/Пиколо

Средно

   

1

7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради

Средно

   

5

4224-3002/Администратор, хотел

Средно

Английски

 

1

6113-1002/Градинар

Средно

   

1

5312-3001/Помощник на учителя

Средно

 

работа с програмен продукт

2

4226-2003/Рецепционист

Средно

 

Работа с компютър

1

5142-2003/Маникюрист

Средно

   

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно

   

10

9312-0003/Работник, строителството

Средно

   

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Средно

   

1

5312-3001/Помощник на учителя

Средно

   

1

5412-3007/Оперативен дежурен

Средно

 

Работа с компютър.

2

7223-1015/Стругар

Средно

   

2

7212-2021/Резач, метал

Средно

   

1

7223-2042/Шлайфист

Средно

   

3

7223-2041/Фрезист

Средно

   

5

8157-2002/Машинен оператор, пералня/перачница

Средно

   

3

8143-2002/Машинен оператор, изделия от хартия

Средно

   

1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно

   

1

7318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстил

Средно

   

1

7211-1003/Пясъкоструйчик

Средно

   

2

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

Офис пакет

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

1

7522-2011/Крояч, дървени модели

Средно

   

1

5329-1002/Водолечител

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

1

5120-2001/Готвач

Средно

   

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно

   

1

5120-2004/Помощник-сладкар

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Средно

 

работа с програмен продукт

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)

Английски

Бази данни

1

8331-2002/Шофьор, автобус

Средно (категория Д)

   

1

7233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно (монтьор на машини и съоръжения), Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)

   

2

8344-2004/Водач, мотокар

Средно (Свидетелство за правоспособност на мотокар/електрокар)

   

1

7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика

   

3

5419-2007/Спасител, басейн

Средно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)

   

4

5169-3009/Масажист

Средно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист), Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)

   

1

7126-2005/Водопроводчик, поддръжка

Средно / Комунално-санитарни услуги

   

2

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

5

8219-2001/Монтажник, изделия от метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)

   

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)

   

2

3434-2001/Главен готвач

Средно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)

   

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач)

   

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач, Помощник готвач)

   

1

4224-2001/Рецепционист, хотел

Средно, Висше (може с медицинско образование-мед. сестра)

   

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно, Начално, Основно

   

3

8157-2001/Машинен оператор, гладене в пералня

Средно, Основно

   

13

5322-1002/Личен асистент

Без образование

   

2

5322-1001/Домашен санитар

Без образование

   

15

7318-1017/Работник, сортировач

Без образование, Начално, Основно

   

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

9622-0001/Общ работник

Средно
(Работното място е по чл. 38 ал. 1 от ЗХУ)

   

1

2359-6002/Помощник-директор, учебната дейност

Висше (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2359-5043/Ръководител, компютърен кабинет

Висше / Комуникационна и компютърна техника (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)

   

1

2634-6003/Психолог, училищен

Висше / Психология (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

8182-2004/Огняр

Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Машинист на котли с високо налягане), Средно

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)

Английски

Бази данни

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)

   

3

5414-1007/Охранител

Средно

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно

   

3

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

4224-3002/Администратор, хотел

Висше / Туризъм

Английски

компютърни умения

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)

   

15

7318-1017/Работник, сортировач

Без образование, Начално, Основно

   

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач, Помощник готвач)

   

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач)

   

1

6113-1002/Градинар

Основно

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

2

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

Офис пакет

1

8331-2002/Шофьор, автобус

Средно (категория Д)

   

2

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

1

5120-2001/Готвач

Средно

   

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно

   

5

8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

5249-0001/Обслужващ, магазин

Средно

   

1

2422-5040/Младши експерт

Висше / Икономика, Висше / Администрация и управление

 

База данни

1

8182-2004/Огняр

Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане), Средно / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане)

   

3

7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини

Средно

   

5

9313-0001/Общ работник, строителство на сгради

Основно, Средно

   

1

7522-2011/Крояч, дървени модели

Средно

   

1

5120-2004/Помощник-сладкар

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

1

2211-7005/Лекар, педиатрия

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

   

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

5

8157-2002/Машинен оператор, пералня/перачница

Средно

   

3

7223-2041/Фрезист

Средно

   

5

7212-1001/Заварчик

Основно (квалификация заварчик)

   

2

7223-1015/Стругар

Средно

   

1

7223-2042/Шлайфист

Средно

   

2

7212-2021/Резач, метал

Средно

   

10

9312-0003/Работник, строителството

Средно

   

1

1439-5012/Ръководител, база

Висше

Английски

Бази данни

2

5414-1007/Охранител

Основно

   

1

7126-2005/Водопроводчик, поддръжка

Средно / Комунално-санитарни услуги

   

2

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

1

2212-7080/Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

Висше / Стоматология

   

1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

1

7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика

   

1

2250-7003/Ветеринар

Висше / Ветеринарна медицина

   

10

8219-2001/Монтажник, изделия от метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Професионална квалификация / Български език и литература (учител по български език и литература), Професионална квалификация / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по български език и литература), Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по български език и литература), Висше / Педагогика (учител по български език и литература), Висше / Филология (учител по български език и литература)

 

специализирани програми

10

8212-2005/Монтажник, кабели

Начално

   

9

5322-1001/Домашен санитар

Без образование

   

15

5322-1002/Личен асистент

Без образование

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра - детски профил), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

   

8

5329-1002/Водолечител

Средно

   

3

4226-2003/Рецепционист

Средно

 

Работа с компютър

8

2264-6004/Кинезитерапевт

Висше / Медицина (кинезитерапевт)

   

1

5142-2003/Маникюрист

Средно

   

8

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

4

5169-3009/Масажист

Средно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист), Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)

   

3

5419-2007/Спасител, басейн

Средно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)

   

2

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно, Средно

   

2

9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана

Средно

   

3

5132-2001/Барман

Средно

   

2

3434-2001/Главен готвач

Средно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)

   

10

9412-0003/Работник, кухня

Средно

   

2

5151-1002/Пиколо

Средно

   

1

7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради

Средно

   

3

8157-2001/Машинен оператор, гладене в пералня

Средно, Основно

   

10

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

5

4224-3002/Администратор, хотел

Средно

Английски

 

1

6113-1002/Градинар

Средно

   

10

5162-1003/Камериер/камериерка, хотел

Основно, Средно

   

1

9412-0001/Мияч, съдове (ръчно)

Начално

   

1

2264-6004/Кинезитерапевт

Висше / Обществено здраве (Медицинска сестра)

   

2

5120-2001/Готвач

Начално, Средно, Основно

   

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно, Начално, Основно

   

4

5120-2003/Помощник-готвач

Средно

   

20

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование

   

1

9121-0003/Перач (ръчно)

Основно, Начално

   

1

5132-2001/Барман

Средно

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

Работа с компютър

1

5120-2001/Готвач

Средно

   

1

7233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно (монтьор на машини и съоръжения), Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)

   

1

4224-2001/Рецепционист, хотел

Средно, Висше (може с медицинско образование - мед. сестра)

   

1

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно

   

1

5412-3007/Оперативен дежурен

Средно

 

Работа с компютър.

2

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално, Без образование

   

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Учител по математика

Висше - учител по математика, компютърни умения

1

Учител, ресурсен

Висше - Специална педагогика

1

Асистент

Висше - магистър - агроном, английски език, компютърни умения

1

Техник, химия

Висше, средно - от област химия, компютърни умения

1

Касиер, домакин

Средно, компютърни умения

1

Огняр

Средно, квалификация за огняр

1

Машинен оператор на универсален струг и други металорежещи машини

Средно, квалификация, технически умения

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, 3 години стаж

10

Монтажник, метални конструкции

Средно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия

1

Служител, гише и пощенски раздавач

Средно, на 4 часа

4

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, стаж, шоф. книжка категории "С", "С+Е"

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"  КАЗАНЛЪК

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

2

Инженер, конструктор

Висше техническо, компютърни умения

1

Учител по български език и литература

Висше - учител по български език и литература, компютърни умения

1

Учител по математика - часове

Висше - учител по математика

1

Учител по музика - часове

Висше - учител по музика

1

Учител по изобразително изкуство - часове

Висше - учител по изобразително изкуство

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

1

Опаковач

Средно, основно, начално, кандидатите да живеят в Община Павел баня

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Ръководител, транспорт

Висше - транспорт, икономика и мениджмънт, технически науки, 4 години стаж на ръководна длъжност, компютърни умения

1

Ръководител, обособено производство

Висше, средно, 2 години стаж, владеене на турски език, компютърни умения

1

Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер

Професионален колеж - Компютърни технологии и програмиране, владеене на турски и английски език, 2 години стаж, отлични компютърни умения

1

Учител по математика

Висше - учител по математика, компютърни умения

1

Специалист в сектор  "Пенсионно обслужване", отдел "Пенсии"

Средно

1

Машинен оператор на универсален струг и други металорежещи машини

Средно, квалификация, технически умения

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, 3 години стаж

10

Монтажник, метални конструкции

Средно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия

1

Шлосер

Средно, 3 години стаж

1

Служител, гише и пощенски раздавач

Средно, на 4 часа

4

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, стаж, шоф. книжка категории "С", "С+Е"

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"  КАЗАНЛЪК

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

2

Инженер, конструктор

Висше техническо, компютърни умения

1

Учител по български език и литература

Висше - учител по български език и литература, компютърни умения

1

Учител по математика - часове

Висше - учител по математика

1

Учител по музика - часове

Висше - учител по музика

1

Учител по изобразително изкуство - часове

Висше - учител по изобразително изкуство

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

1

Опаковач

Средно, основно, начално, кандидатите да живеят в Община Павел баня

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Инженер, електроник

Висше - Електротехника, Електроника, Автоматика

1

Технолог

Средно техническо

1

Мениджър, екип

Средно, шоф. книжка "В", компютърни умения, опит в търговията

1

Учител по математика

Висше - учител по математика, компютърни умения

1

Учител по туризъм

Висше - Туризъм, учителска правоспособност, компютърни умения

1

Учител по физическо възпитание и спорт - 203 часа

Висше - учител по ФВС или треньор

1

Логопед

Висше - Логопедия, Комуникативни нарушения, Специална педагогика

1

Водопроводчик

Средно - Водоснабдяване и канализация

1

Продавач-консултант в месарски магазин

Средно, компютърни умения

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, 3 години стаж

10

Монтажник, метални конструкции

Средно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия

1

Шлосер

Средно, 3 години стаж

4

Фрезист

Средно

3

Шлайфист

Средно

2

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно

34

Машинен оператор, производство на екслозивни вещества

Средно

1

Машинен оператор, студено пресоване на метал

Средно

1

Служител, гише и пощенски раздавач

Средно, на 6 часа

1

Служител, гише и пощенски раздавач

Средно, на 4 часа

4

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, стаж, шоф. книжка категории "С", "С+Е"

1

Работник, поправка на джанти и гуми

Средно, технически и компютърни умения

1

Работник, подготовка на заваръчни детайли

Средно, базови технически умения

1

Електротехник в детска ясла

Средно, документ за правоспособност, стаж

1

Чистач/Хигиенист

Средно, работи се 1 час на ден

 

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"  КАЗАНЛЪК

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

2

Инженер, конструктор

Висше техническо, компютърни умения

1

Учител по български език и литература

Висше - учител по български език и литература, компютърни умения

1

Учител по математика - часове

Висше - учител по математика

1

Учител по музика - часове

Висше - учител по музика

1

Учител по изобразително изкуство - часове

Висше - учител по изобразително изкуство

2

Учител, детска градина

Висше - ПУП, компютърни умения

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

3

Продавач-консултант

Висше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

1

Опаковач

Средно, основно, начално, кандидатите да живеят в Община Павел баня

Петък, 25 Септември 2020 09:55

Свободни работни места в Казанлък

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

2

Медицинска сестра в детска ясла

Висше - медицинска сестра   

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Психолог

Висше - Психология, компютърни умения, 1 година стаж

2

Технолог

Висше - машиностроене, металообработване

2

Програмист, софтуерни приложения

Висше, средно, английски език на работно ниво

1

Търговски сътрудник

Висше техническо, английски език, компютърни умения

1

Организатор, производство

Висше техническо, компютърни умения

1

Домакин

Средно, икономически и компютърни умения, шофьорска книжка кат. В

2

Сервитьор

Средно

1

Продавач-консултант

Средно, компютърни умения

2

Продавач-консултант в месарски магазин

Средно, компютърни умения

4

Електромонтьор

Средно, 1 г. стаж

4

Електротехник, промишлено предприятие

Средно, 1 г. стаж

1

Електротехник, поддръжка на сгради

Средно, квалификация за електротехник, 3 години стаж

10

Монтажник, метални конструкции

Средно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия

5

Работник, сглобяване на детайли

Висше, средно техническо

3

Полировач, метал

Средно, стаж като шлосер

3

Огняр

Средно, машинист на котли с високо налягане, 3 години стаж

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

1

Служител гише и пощенски раздавач

Средно

1

Работник, поправка на джанти и гуми

Средно, технически и компютърни умения

48

Обслужващ работник, промишлено производство

Средно, основно, начално

 

 

Четвъртък, 30 Юли 2020 12:52

На работа в региона

Дирекция "Бюрото по труда" обявява свободните работни места в региона::

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар - педиатрия, образна диагностика, нефрология

Медицина - Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения

2

Лекар без специалност

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по хирургия

Медицина, компютърни умения  

1

Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение

Медицина, компютърни умения  

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра, компютърни умения

5

Акушерка

Висше - Акушерство, компютърни умения

1

Младши експерт "Транспорт"

Висше - бакалавър, специалности от областите Транспорт, Икономика, Машиностроене и други, компютърни умения с документ

1

Специалист, труд и работна заплата

Средно, 1 г. стаж, компютърни умения, чужд език

1

Технически сътрудник

Средно, 1 г. стаж, компютърни умения, английски език писмено и говоримо

1

Готвач

Средно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач

5

Машинен оператор, металорежещи машини /оператор-настройчик на CNC фреза/

Висше, средно техническо образование, 1 година стаж, място на работа гр. Смолян

1

Техник-механик, железопътна техника

Средно, квалификация и опит в областта на пневматичните апарати, говоримо владеене на английски език, място на работа гр. Карлово

1

Машинист, многокофов багер

Средно, квалификация

1

Мияч, превозни средства

Средно, основно

2

Чистач/хигиенист

Средно, основно

 

Страница 1 от 3

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co