На работа в Казанлък и региона

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2151-6002/Инженер, енергетик

Висше / Електротехника, електроника и
автоматика (бакалавър или магистър), Висше / Енергетика (бакалавър или магистър)

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

   

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Изобразително изкуство (учител по изобразително изкуство), Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по изобразително изкуство)

 

работа с програмен продукт

1

2411-6012/Финансов контрольор

Висше / Икономика (Магистър Счетоводство и контрол)

 

Microsoft Office

1

2411-6004/Счетоводител

Висше / Икономика (счетоводител в областта на животновъдството)

 

работа със счетоводна програма

1

2330-5008/Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Икономика (Учител по икономика)

 

Word, Excel, Internet

1

2522-6001/Системен администратор

Висше / Информатика и компютърни науки

   

1

2359-6003/Помощник-директор, учебно-производствената дейност

Висше / Информатика и компютърни науки (учител по информационни технологии)

 

Да притежава отлични знания за прилагането на информационни и комуникационни технологии и умения за използването им в процеса на обучение и управление на дейностите в институцията

1

2211-7001/Лекар

Висше / Медицина

 

Работа с програмен продукт

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

Офис пакет

1

2212-7003/Лекар, акушерство и гинекология

Висше / Медицина (Акушерство и гинекология)

 

Офис пакет

2

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Медицина (Медицинска сестра)

   

1

2622-5001/Библиотекар

Висше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотекознание и библиография, Библиотечен мениджмънт)

 

Интернет и електронна поща

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (начален учител)

 

начална компютърна грамотност

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)

   

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (НУП -специализация по ФВС)

 

начална компютърна грамотност

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (НУП)

 

Работа с WORD и интернет

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (НУП)

   

1

2342-5002/Учител, детска градина

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

 

Excel, Word, интернет приложения

1

2342-5002/Учител, детска градина

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

 

Excel, Word, интернет приложения

1

2359-6012/Педагог

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

   

1

2359-6012/Педагог

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

 

WORD, EXCEL

1

2352-5002/Учител, ресурсен

Висше / Педагогика (специална педагогика)

   

1

2330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас

Висше / Педагогика (Съгласно Нар. №15/22/7/2019)

 

Word, Excel, Internet

1

2330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика (учител по математика)

 

начална компютърна грамотност

1

2352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушения

Висше / Педагогика на обучението по ... (логопед)

 

Word, Excel, Internet

1

2330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Професионална квалификация "учител", английски език , английска филология. )

 

Работа с компютър

2

2342-5002/Учител, детска градина

Висше / Педагогика на обучението по ... (ПУП, ПНУП), Висше / Педагогика (ПУП, ПНУП)

 

специализирани програми

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по английски език)

 

Компютърни умения

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по музика), Висше / Музикално и танцово изкуство (учител по музика)

 

работа с програмен продукт

1

2634-6003/Психолог, училищен

Висше / Психология (бакалавър или магистър)

 

работа с OFFICE пакет

1

2113-6001/Химик

Висше / Химически науки

 

Компютърни умения

3

7212-1001/Заварчик

Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заваряване), Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

5222-3001/Супервайзър, магазин

Средно

   

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

начална компютърна грамотност

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

   

1

5329-1002/Водолечител

Средно

   

1

9622-0001/Общ работник

Средно

   

4

9215-1004/Секач

Средно / Горско стопанство (Свидетелство за управление на бензиномоторен трион)

   

1

7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика

   

1

7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради

Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно / Комунално-санитарни услуги

   

1

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8189-2022/Машинен оператор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

9329-0013/Манипулант, промишлеността

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8182-2004/Огняр

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация  - огняр)

   

1

7223-2018/Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Основно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

6

8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, Основно

Английски

работа с готов програмен продукт

1

8219-2008/Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

1

7532-2002/Крояч, текстил

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч)

   

2

7533-1014/Шивач

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)

   

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

2

7111-2001/Строител, жилища

Средно / Строителство

   

1

5211-1001/Продавач, павилион

Средно / Търговия на едро и дребно

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

2

5230-1001/Касиер

Средно / Търговия на едро и дребно

   

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело

   

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

   

1

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

   

2

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

   

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач), Основно (готвач)

   

1

4224-3002/Администратор, хотел

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Хотелиерство, администратор хотел)

 

Работа с хотелска програма за настаняване на клиенти

1

7512-1021/Работник, сладкарско производство

Средно / Хранителни технологии

   

3

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно, Без образование

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно, Основно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно

   

1

7212-1001/Заварчик

Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)

   

1

7533-1014/Шивач

Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

1

8183-2005/Машинен оператор, опаковане/увиване

Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Начално

   

1

8219-2001/Монтажник, изделия от метал

Основно / Строителство

   

2

7114-2003/Кофражист

Основно / Строителство (кофражист), Начално

   

10

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Без образование, Основно, Начално

   

Сподели статията

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co