На работа в Казанлък и региона

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2422-6041/Главен експерт

Висше / Архитектура, строителство и геодезия (пътно строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (промишлено и гражданско строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (ВиК)

 

специализирана програма

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (Акушерство)

 

MS Office

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

 

Начална компютърна грамотност

4

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

 

MS Office

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

   

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

   

1

2411-6004/Счетоводител

Висше / Икономика (счетоводител в областта на животновъдството)

 

работа със счетоводна програма

1

2411-6004/Счетоводител

Висше / Икономика (Счетоводство или икономика)

 

SAP, MAIS (работа с ERP системи)

1

2411-6010/Вътрешен одитор

Висше / Икономика (Финанси, Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор)

 

офис пакет

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

Офис пакет

1

2212-7003/Лекар, акушерство и гинекология

Висше / Медицина (Акушерство и гинекология)

 

Офис пакет

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина (Вътрешни болести)

 

MS Office

1

2212-7020/Лекар, нервни болести

Висше / Медицина (Нервни болести)

 

MS Office

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина (Нефрология)

 

MS Office

1

2352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушения

Висше / Педагогика (Логопедия)

 

Компютърни умения

1

2352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушения

Висше / Педагогика (Логопедия)

 

WORD, EXCEL

1

2359-6001/Помощник-директор, административно-стопанската дейност

Висше / Педагогика (Магистър, бакалавър - учител)

 

Работа с компютър

1

2342-5010/Учител, подготвителна група

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

2352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушения

Висше / Педагогика (Специална педагогика - логопед)

   

1

2352-5002/Учител, ресурсен

Висше / Педагогика (Специална педагогика)

 

Компютърни умения

1

2352-5002/Учител, ресурсен

Висше / Педагогика (Специална педагогика)

 

WORD, EXCEL

1

2341-5003/Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (Специалности - НУП, ПНУП)

 

Работа с програмни продукти , Word, Excel.Internet

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (Специалности НУП, ПНУП)

 

WORD, EXCEL

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (Специалности НУП, ПНУП)

 

Word, Excel, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (Специалности НУП, ПНУП)

 

WORD, EXCEL

1

2359-6002/Помощник-директор, учебната дейност

Висше / Педагогика (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 г.)

 

Офис Пакет, разработване на уебсайтове, Електронни платформи в сферата на образованието

1

2330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас

Висше / Педагогика (Учител по общообразователна подготовка в V клас - всички специалности)

 

Компютърни умения

1

2330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас

Висше / Педагогика на обучението по ... (Педагогика)

   

1

2330-7010/Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по  история и цивилизация)

   

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по английски език)

 

Офис Пакет, разработване на уебсайтове, Електронни платформи в сферата на образованието

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по български език и литература), Висше / Филология (Българска филология)

 

Компютърни умения

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по български език)

   

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по информатика и информационни технологии )

   

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по информатика и информационни технологии )

   

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по информатика и информационни технологии и изобразително изкуство)

   

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по информационни технологии, програмиране и УЕБ технологии)

 

Microsoft Office, програмиране, интернет и УЕБ технологии, бази данни, приложни програми

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика)

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика)

 

Офис Пакет, разработване на уебсайтове, Електронни платформи в сферата на образованието

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика)

 

Компютърни умения

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по музика)

 

WORD, EXCEL

1

2330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по предмет, изучаван в прогимназиален етап)

 

WORD, EXCEL

1

2330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по предмет, изучаван в прогимназиален етап)

 

WORD, EXCEL

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по Руски език)

Руски

 

1

2320-5006/Учител, теоретично обучение

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по туризъм и хранителни технологии)

 

Microsoft Office

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по физика и астрономия)

 

Компютърни умения

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по физика и астрономия)

 

WORD, EXCEL

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по физика и астрономия)

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по физическо възпитание и спорт)

 

Компютърни умения

1

2330-5006/Учител спортна подготовка

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по физическо възпитание и спорт)

 

Microsoft Office

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по химия и биология)

 

Компютърни умения

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по химия и опазване на околната среда/биология и здравно образование)

 

Компютърни умения

1

2320-5002/Учител, практическо обучение

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител, практическо обучение)

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

2634-6003/Психолог, училищен

Висше / Психология

 

Компютърни умения

1

2635-6003/Социален работник

Висше / Социални дейности, Висше / Педагогика (Социална педагогика, Специална педагогика)

 

Microsoft Office

1

2330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Филология (Българска филология), Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по български език и литература)

 

Работа с програмни продукти , Word, Excel.Internet

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Философия (Учител/лектор по Философия)

   

1

2113-6001/Химик

Висше / Химически науки

 

Компютърни умения

1

3119-3039/Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви

Висше / Хранителни технологии

 

Еxcel, Word задължително

1

3343-3008/Специалист

Висше, Висше / Администрация и управление

 

офис пакет

3

7212-1001/Заварчик

Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заваряване), Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

3

5131-2004/Сервитьор

Средно

   

2

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно

   

1

7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика

   

1

7412-2009/Електромонтьор

Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник - III разряд)

   

1

5322-1002/Личен асистент

Средно / Здравни грижи

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно / Комунално-санитарни услуги

   

1

8182-2004/Огняр

Средно / Комунално-санитарни услуги (Удостоверение за правоспособност за огняр на водогрейни котли)

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно / Комунално-санитарни услуги, Основно / Комунално-санитарни услуги

   

2

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7223-2035/Оператор, преса за метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7223-2042/Шлайфист

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7233-2031/Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

7233-2032/Шлосер-монтьор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

2

8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

8189-2022/Машинен оператор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

7231-1015/Работник, поправка на джанти и гуми

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

2

8322-2003/Шофьор, линейка

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

   

2

7312-2016/Производител, струнни музикални инструменти

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

1

8219-2008/Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

   

1

8111-2027/Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)

   

1

4120-2006/Технически секретар

Средно / Секретарски и административни офис дейности

   

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно / Секретарски и административни офис дейности

 

Специализирана програма

2

4321-2014/Склададжия

Средно / Секретарски и административни офис дейности

   

1

5311-1001/Детегледачка

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

5312-3001/Помощник на учителя

Средно / Социална работа с деца и младежи

 

INTERNET и електронна поща

1

5312-3003/Помощник-възпитател

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

5312-3003/Помощник-възпитател

Средно / Социална работа с деца и младежи

   

1

5312-3003/Помощник-възпитател

Средно / Социална работа с деца и младежи

 

Текстообработка   /MS Word/, Електронни таблици /MS Excel/

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно / Социална работа с деца и младежи, Висше / Филология (Хуманитарни науки)

   

2

7111-2001/Строител, жилища

Средно / Строителство

   

1

3359-3022/Старши специалист

Средно / Строителство (строителен техник)

 

специализирана програма

1

3313-3001/Счетоводител, оперативен

Средно / Счетоводство и данъчно облагане

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

   

2

5230-1001/Касиер

Средно / Търговия на едро и дребно

   

2

5249-0001/Обслужващ, магазин

Средно / Търговия на едро и дребно

   

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно, Основно

   

1

7119-2016/Работник, поддръжка на сгради

Средно / Услуги за дома

   

1

9312-0008/Работник, поддръжка

Средно / Услуги за дома (Правоспособност за огняр)

   

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело

   

2

8122-2013/Машинен оператор, оцветяване на метал

Средно / Химични продукти и  технологии

   

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Готвач)

   

4

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно, Без образование

   

7

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Средно, Начално, Без образование, Основно

   

2

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално

   

30

8211-3020/Оператор, производство на автомобилни компоненти

Начално, Основно, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

   

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно

   

1

7212-1001/Заварчик

Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)

   

1

7533-1014/Шивач

Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

   

2

7114-2003/Кофражист

Основно / Строителство (кофражист), Начално

   

Сподели статията

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co