Печат на тази страница

„Община Казанлък полага усилия да осигури безпрепятствено придвижване на хората до местоживеенето им, до работните им места, да бъде улеснен достъпът им до институции.”, каза на среща с медиите Радостина Йосифова - началник отдел „Екология и транспорт“.

Тя посочи, че в тази връзка е актуализирана Наредба №4, която е свързана с контрола по паркирането, спирането и престоя на МПС на територията на общината.

„Предстои Общината да актуализира своя План за организация на движението. В момента дйстващият план касае само централна градска част. Идеята е да бъде подобрена организацията на движението на МПС в цялата община. Това доведе до актуализация на основните правила, които трябва да бъдат спазвани както от пешеходци, така и от шофьорите на МПС.“, поясни Йосифова и уточни, че промените са във връзка с новия закон по пътищата.

Йосифова подчерта, че актуализацията на Наредба №4 дава възможност да бъдат делегирани големи права на всички участници в движението, за да могат всички те да чувстват сигурност. Целта е да бъде улеснено и паркирането, тъй като на територията на Община Казанлък автомобилният парк е твърде наситен и е необходимо да бъдат осигурени места за паркиране.

„Наредба №4 е актуализирана в няколко аспекта. От гледна точка на добрата организация са приети правилата по отношение на паркирането в централна градска част, като на хора живеещи в тази част на града и на фирми ползващи адресна регистрация в тази част са озаконени пропуски, които дават право срещу съответното заплащане жителите там да придобият право на платено преференциялно паркиране. В тази връзка със заповед на кмета са озаконени пропуски за живущи в централна градска част, в еко-зоната, за товаро-разтоварна дейност и служебен абонамент. В отдел „Транспорт“ гражданите могат да разчитат винаги на информация за това, какви документи съпътстват тази услуга“, каза Йосифова.

От гледна точка на паркирането в централна градска част е определена със заповед на кмета като зона за платено преференциално паркиране, което означава, че паркоместата могат да бъдат ползвани срещу съответното заплащане чрез SMS – паркиране или чрез ползването на талон от паркоматите. От миналата година е увеличен броят на паркоматите, те са вече 19 на брой, разположени са на възлови места, за да има възможност всички, които ползват местата в тази зона, да намерят удобно място за паркиране чрез съответното заплащане. Заплащането е минимално, достъпно е за всички, като целта е да се осигури добра организация при паркирането на автомобилите в тази част на града, особено в пиковите моменти.

В Наредба №4 са установени и се уреждат и въпросите свързани със санкциите и контрола на паркирането.

Сподели статията