Печат на тази страница

До 15 април Местният парламент ще трябва да одобри антикризисните мерки предложени от общинска администрация

 

Община Казанлък предлага освобождаване от наемни вноски и такси за тротоарно право от 01.04.2020 г. на наематели на общински обекти – ресторанти, питейни заведения, временно поставяеми съоръжения /кафеавтомати/,  спортни клубове, клубове за занимания с деца, обществени бани, басейни и пазари, които не са извършвали търговска дейност по време на извънредното положение срещу предоставяне на декларация и служебна проверка за упражняване на дейност. Антикризисната мярка трябва да бъде потвърдена и гласувана от местния парламент най-късно до 15 април. Това съобщи кмета на Казанлък Галина Стоянова по време на онлайн брифинг, като част от пакета мерки за справяне с кризата от пандемията от cOVID-19.  

Тя уточни още, че юридическите лица с Разрешителни за водоползване на минерална вода за хотели, обществени бани и басейни ще бъдат освободени от заплащане на годишно заявеното водно количество, пропорционална на периода на извънредно положение;

Като друга антикризисна мярка общинското ръководство предлага на общинския съвет в Казанлък да реши юридическите лица, които бяха засегнати от Заповедта за извънредното положение на 13 март - хотели, ресторанти, кафе-аперативи, атракциони, игрални зали, гарнизонен стол и заведения тип-бистро да бъдат освободени от Такса битови отпадъци за месеците април и май от извънредното положение, в които не работят по никакъв начин.

Сподели статията