Печат на тази страница

 

КЪМ 16.07.2019 г.

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

6

Лекари по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, нервни болести, вътрешни болести

Висше - магистър  - Медицина, специалност

2

Лекари без специалност

Висше - магистър - Медицина

1

Специализант по неврология

Висше - магистър - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - акушарство

1

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

1

Психолог

Висше - Психология, компютърни умения

1

Програмист, софтуерни приложения

Висше, средно, работа с SQL бази данни

1

Счетоводител, оперативен

Висше, компютърни умения

1

Касиер, домакин

Средно, компютърни умения 

1

Диагностик, МПС

Висше, средно - специалности от  областта на МПС, компютърни умения

2

Охранител

Средно, чисто съдебно минало

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

1

Работник, поддръжка на сгради

Средно, шоф. книжка кат. "В"

1

Служител, гише пощенска станция и пощенски раздавач

Средно, компютърни умения 

1

Обслужващ, магазин

Средно

1

Помощник кухня

Средно, опит

9

Машинен оператор, изпридане на конци и прежди

Средно, основно, начално

1

Опаковач

Средно, основно, начално, без образование, подходящи само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

10

Електротехник, промишлено предприятие

Средно професионално, 3 год. стаж

10

Зидаромазач

Основно, 3 год. стаж

5

Електрозаварчик

Средно, квалификация, опит

5

Шлосер 

Средно, опит

1

Шлосер 

Средно, основно, 3 г. стаж

5

Шлосер 

Средно, технически умения  

2

Шлайфист

Основно

14

Машинен оператор производство на експлозивни вещества

Средно

2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения, 1 год. стаж

6

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно

5

Електромонтьор

Средно - ел. монтьор

2

Монтьор, електронно производствено оборудване

Средно

9

Монтьор, металообработващи машини

Средно техническо - машинен монтьор

3

Стругар

Средно

5

Фрезист

Средно

6

Настройчик на ММ с ЦПУ

Средно техническо, 2 г. стаж

10

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно

8

Монтажник, изделия от метал

Средно

6

Оператор преса за метал

Средно

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, шоф. книжка кат. "ДЕ", 2-3 год. стаж

2

Шпакловчик

Средно, желателно с опит

1

Работник, ръчна изработка на изделия от дърво

Средно

2

Бояджия, изделия от дърво

Средно

2

Зареждач, материали

Без изисквания

1

Общ работник

Средно, основно, подходящо само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

3

Чистач/хигиенист

Средно

 

Сподели статията