Печат на тази страница

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 6 Лекари по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, нервни болести, вътрешни болести Висше - магистър - Медицина, специалност 2 Лекари без специалност Висше - магистър - Медицина 1 Специализант по неврология Висше - магистър - Медицина 10 Медицинска сестра Висше - медицинска сестра 5 Акушер Висше - акушарство 1 Медицинска сестра Висше - медицинска сестра 1 Психолог Висше - Психология, компютърни умения 1 Програмист, софтуерни приложения Висше, средно, работа с SQL бази данни 1 Главен счетоводител Висше - бакалавър - Счетоводство и контрол, 3 г. стаж по специалността, компютърни умения 1 Касиер, домакин Средно, компютърни умения 1 Диагностик, МПС Висше, средно - специалности от областта на МПС, компютърни умения 2 Охранител Средно, чисто съдебно минало 1 Социален терапевт - детегледач Средно 1 Работник, поддръжка на сгради Средно, шоф. книжка кат. "В" 1 Служител, гише пощенска станция и пощенски раздавач Средно, компютърни умения 1 Обслужващ, магазин Средно 1 Помощник кухня Средно, опит 9 Машинен оператор, изпридане на конци и прежди Средно, основно, начално 1 Опаковач Средно, основно, начално, без образование, подходящи само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/ 10 Електротехник, промишлено предприятие Средно професионално, 3 год. стаж 10 Зидаромазач Основно, 3 год. стаж 5 Електрозаварчик Средно, квалификация, опит 5 Шлосер Средно, опит 1 Шлосер Средно, основно, 3 г. стаж 2 Шлайфист Основно 14 Машинен оператор производство на експлозивни вещества Средно 2 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно, технически умения, 1 год. стаж 6 Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване Средно 5 Електромонтьор Средно - ел. монтьор 2 Монтьор, електронно производствено оборудване Средно 9 Монтьор, металообработващи машини Средно техническо - машинен монтьор 3 Стругар Средно 5 Фрезист Средно 6 Настройчик на ММ с ЦПУ Средно техническо, 2 г. стаж 10 Машинен оператор, металорежещи машини Средно 8 Монтажник, изделия от метал Средно 6 Оператор преса за метал Средно 1 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно, шоф. книжка кат. "ДЕ", 2-3 год. стаж 2 Шпакловчик Средно, желателно с опит 1 Работник, ръчна изработка на изделия от дърво Средно 2 Бояджия, изделия от дърво Средно 2 Зареждач, материали Без изисквания 3 Чистач/хигиенист Средно

Сподели статията