Яница Станчева

Яница Станчева

.Днес ще се срещнем с една прекрасна дама, която обожава децата и за която да прави добро е начин на живот. Това е очарователната и слънчева Атанасия Петрова. Тя е родена в град Пазарджик, а от дванадесет години живее в Бургас. Пише поезия и проза, сценарии за общински и национални събития. Автор на книгите „Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост“, „Православни светулки“, Помагало за деца и ученици, "Цветна","Тийнейджърски истории", текстове на песни и много детски пиеси. Създател на Клуб по Творческо писане и Театрална трупа към ОУ „П.Р.Славейков“, учител по православие и театър към ЦПЛР-Бургас, ръководител на Неделно училище към храм Свети Иван Рилски" - град Бургас, детски градини в града, ръководител на Театрална школа към ЦПЛР- Бургас и Младежки театър „Веселие“. Атанасия Петрова е член на Бургаско писателско дружество и Конфедерация на българските писатели. Многократно е жури в Международни, Национални и Общински литературни конкурси.

Атанасия и предстои издаване на поредната детска книжка за деца, която ще носи заглавието "Обичайте се,деца!"

Днес, когато светът се тресе от войни и неразбирателства, бедността взима връх и когато се лишихме от човешките си ценности се срещаме с кубратския хуморист Димитър Атанасов.   Той е един от инициаторите и главен двигател на Националния конкурс за хумор и сатира „Кубрат”. Член е на Съюза на българските художници и Конфедерация на българските писатели.

Страхил Алексиев е роден  на 01.05.1949 г. в с.Глоговица, община Трън, пернишко. Завършва гимназията в гр.Трън, а по-късно и НШЗО “Христо Ботев“ в гр. Плевен през 1968 г., ВСШ „Георги Димитров“ при МВР в гр. София и Юридическия факултет при Софийски университет. Бил е старши следовател в ОУ на МВР-Кърджали, а от 1990 г. работи неизменно като адвокат. Бил е кмет на гр. Ардино и директор на ГРУП – Кърджали. Алексиев е дългогодишен сътрудник на вестниците „Нов живот“ и „Родопи“. Автор е на книгите „Есента на един следовател“, представляваща криминален разказ на работата на автора като следовател, а втората, озаглавена недвусмислено   „Нели, 41 щастливи години“ е посветена на живота и кончината на любимата  съпруга на Алексиев Нели.  Предстои да излезе неговата  автобиографична книга „Завинаги трънчанин“. С особен успех се ползват късите разкази на адвоката-писател Страхил Алексиев е член на Конфедерация на българските писатели.

                                                                                                                    ОБЯВА

          На основание  чл.37, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството, чл.146, ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл.28, ал.1, т.11 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия и чл.8 от Закона за независимия финансов одит и в изпълнениена Решение №769, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол № 42,

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД :

 

1.Обявява КОНКУРС за избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2022 г. на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД -  гр. Казанлък.

2.Участниците следва да отговарят на следните критерии:

а/ Да притежават Регистрация като дипломиран одитор по Закон за независимия финансов одит за съответната година.

б/  Минимум пет години стаж като регистриран дипломиран одитор.

            в/ да са представили оферта, съдържаща цена за изпълнение;           

3.Критерий за оценка на офертите е предложена „най-ниска цена“.

4.Дата, място и час на провеждане на конкурса: 01.09.2022 г. /първи септември/ от 14.00 часа в залата на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД на ул. „Старозагорска“ №16, гр. Казанлък. При липса на кандидати или отпадане на участници, поради несъответствие по т. 2, втората дата за провеждане на конкурса е 08.09.2022  г. при същите условия.

5.Необходими документи за участие:

а/ Заявление за участие – свободен текст;

б/ Документ удостоверяващ регистрацията като дипломиран одитор по ЗНФО;

в/Документ удостоверяващ пет години стаж като регистриран одитор по ЗНФО;

г/ Оферта за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.

6.Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и наименованието на конкурса.

7.Документи за участие се подават в деловодството в сградата на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД на ул. „Старозагорска“ №16, гр. Казанлък. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време, като крайният срок за подаване е 16:00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на конкурса.

                                                                        Управител :

                                                           /Д-р Кети Маналова – Владкова/

 - г-н Улутюрк, какво мислите за посещението на лидера на ДПС г-н Карадайъ в Турция?

- Както знаете последните години всички регионални лидери идват в Анкара, за да се срещнат с Президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, който безспорно доказа, че е политик от световна маюаб.

Преди няколко дни Президентът на Руската Федерация също беше в Анкара, също така, идват и много лидери на държави от запад и от изток.

Както е известно и господин Бойко Борисов също намекна, че решението на газовата криза в България може да се потърси подкрепа и от Турция. Мисля че, господин Борисов ще посети господин Ердоган преди предсрочните парламентарни избори, за да укрепи позициите си, както и гласовете на българските граждани в Република Турция. Считам, че и другите политически лидери ще вземат отношение за увеличаване на гласовете на българските граждани, които живеят в Турция. Не е за подценяване факта, че Турция е фактор в изборите на България. Това най-добре го знае ПП „ДПС“ и за това първа тя поиска да се възползва от този фактор. Затова незабавно изпрати Карадайъ в Анкара на среща с Президента. Турците са известни със своята гостоприемност и господин Карадайъ  беше приет на среща с президента Ердоган.

                                                                                                      ОБЯВА

Общински съвет Казанлък с Решение № 750/28.07.2022 г. откри процедура за определяне на СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ към ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА, за Мандат 2023-2027 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
  • е на възраст от 21 до 68 години;
  • има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
  • има завършено най-малко средно образование;
  • не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
  • не страда от психически заболявания.

      2.  Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

  • е съдебен заседател в друг съд;
  • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
  • участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
  • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията. Важно! Документът се издава от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: София, 1000, ул. „Врабча“ № 1, тел. 02/800 45 06

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Казанлък (стая № 7), в сградата на Община Казанлък, всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. в срок от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. включително. Телефон за справки 0431/98217.

Николай Златанов /п/

Председател на Общински съвет Казанлък

Силистренската писателка Димитрина Христова издаде десетата си книга "Имената на времето".Книгата бе представена в Регионална библиотека „Партений Павлович“, в залата, носеща името на „вечния библиотекар” – Диоген Вичев. Изданието съдържа разкази, новели и есета.

„В книгата откриваме безброй имена на времето, съдби и истински истории, които спират дъха ти и те карат да се замислиш. Кой си ти? В живота има ли случайност или случайността е другото име на съдбата“, пише в предговора към книгата Яница Станчева, председател на Конфедерацията на българските писатели.

Димитрина Христова е дългогодишен библиотечен специалист, член е на Конфедерацията на българските писатели и на литературно сдружение „Реката и приятели”.

Изложбата „Вълшебната гора”, на най-малките казанлъшки художници бе открита във вторник, 26 юли, къща-музей „Ненко Балкански”. Организатори на изложбата са екипът на Художествена галерия – Казанлък и школа по рисуване „Арт линия” с художествени ръководители Ваня Запрянова и Росен Дончев.

С три бебета се увеличи семейството на елените лопатар, които обитават  Зоопарка в Стара Загора. Общо красивите и грациозни животни, родени в зоокъта, станаха 6. Има и три благородни еленчета. Най-малките са вече на седмица и събират погледите на посетителите. Броят на птиците също нарасна – от вчера в новия си дом са пауните Тинка и Тинчо, както и двойка кралски фазани.  

Сдружение “Жените на Казанлък“ започва записване за ежемесечни срещи с тренингова насоченост, които ще стартират през м.септември, т.г.

Предвидените обучителни срещи са обособени в четири различни теми:

Страница 1 от 245

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co