Статии с етикет: Бюро по труда, новини от Казанлък, свободни работни места

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болести

Висше - Медицина и специалност

1

Лекар без специалност

Висше - Медицина - без специалност

1

Специализант по анестезиология и интензивно лечение

Висше - Медицина

11

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

1

Учител по история и цивилизация

Висше - История

1

Учител по български език и литературя

Висше - Българста филология

1

Техник, медицинска техника

Средно техническо, компютърни умения

1

Фармацевт магистър

Висше, магистър-фармацевт

1

Помощник-фармацевт

Висше, помощник-фармацевт

1

Ръководител, земеделие

Висше - Агрономство, компютърни умения, стаж в сферата на зърнопроизводството

1

Старши експерт "Инвестиционни проекти"

Висше - Геодезия, Архитектура, Строителство или друга инженерна специалност, компютърни умения с документ

1

Младши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

Висше - Геодезия, Земеустройство, Архитектура и строителство, компютърни умения

1

Счетоводител

Висше икономическо, стаж по специалността, работа със счетоводни продукти, писмено владеене на английски език

1

Технически сътрудник

Висше, средно, турски език, компютърни умения

1

Ръководител, група

Висше, средно, компютърни умения, английски език

1

Кредитен специалист, банка

Средно

2

Консултант, продажби

Средно

3

Монтажник, метални конструкции

Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

2

Монтажник, стъклени фасади

Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

1

Настройчик на ММ с ЦПУ

Висше, средно техническо, компютърни умения

10

Шивач, мъжко/дамско облекло

Средно, квалификация, 5 г. стаж

2

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, 1 год. стаж

2

Машинен оператор, шиене на текстилни изделия

Средно, основно, 6 месеца стаж

1

Секционен майстор

Средно, технически умения

1

Водопроводчик

Средно, стаж по професията

1

Електромеханик

Средно, стаж по професията

1

Шлосер-електрозаварчик

Средно, стаж по професията, квалификация за заварчик

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, технически умения, 3 години стаж

5

Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

Основно, кат."С", 4-5 години стаж като шофьор, квалификация за работа с пътно-строителни машини

1

Тракторист

Средно, основно, кат. Ткт

1

Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието

Средно техническо, кат. Ткт, стаж

2

Водач, селскостопански машини

Основно, кат. Ткт, стаж

2

Мияч, превозни средства

Средно, основно

2

Машинен оператор навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

4

Машинен оператор, пералня

Средно, основно

4

Общ работник 

Средно

5

Опаковач

Средно, основно, начално, желателно със стаж

2

Общ работник, промишлеността

Средно, основно, желателно със стаж

1

Бояджия, производствени изделия

Средно, 1 година стаж

4

Огняр

Средно, основно, квалификация за работа с котли с високо налягане, стаж

1

Готвач

Средно, квалификация,  стаж по професията

45

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

30

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

30

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

20

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

20

Сезонен работник, земеделие

Основно

8

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

49

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

49

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания, осигурен транспорт от Община Казанлък и Павел баня

49

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"  КАЗАНЛЪК

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

1

Вътрешен одитор

Висше - Финанси, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор

1

Работник, консервна фабрика

Без изисквания, подходящо само за хора с трайни увреждания

49

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

49

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

49

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

Четвъртък, 23 Април 2020 15:16

Свободни работни места в Казанлък

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болести

Висше - Медицина и специалност

1

Лекар без специалност

Висше - Медицина - без специалност

1

Специализант по анестезиология и интензивно лечение

Висше - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

1

Техник, медицинска техника

Средно техническо, компютърни умения

1

Фармацевт магистър

Висше, магистър-фармацевт

1

Помощник-фармацевт

Висше, помощник-фармацевт

1

Ръководител, земеделие

Висше - Агрономство, компютърни умения, стаж в сферата на зърнопроизводството

1

Старши експерт "Инвестиционни проекти"

Висше - Геодезия, Архитектура, Строителство или друга инженерна специалност, компютърни умения с документ

1

Младши експерт "Стратегическо планиране"

Висше - Икономика, Регионално развитие, Бизнес администрация, Публична администрация, компютърни умения с документ, английски език

1

Технически сътрудник

Висше, средно, турски език, компютърни умения

1

Кредитен специалист, банка

Средно

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

1

Санитар

Основно

3

Монтажник, метални конструкции

Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

2

Монтажник, стъклени фасади

Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

1

Настройчик на ММ с ЦПУ

Висше, средно техническо, компютърни умения

2

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, 1 год. стаж

2

Машинен оператор, шиене на текстилни изделия

Средно, основно, 6 месеца стаж

2

Заварчик

Средно, квалификация за заварчик на СО

1

Секционен майстор

Средно, технически умения

1

Стругар

Средно, 1 г. стаж като стругар

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, 1 г. стаж

1

Бояджия, промишлени изделия

Средно, 1 г. стаж

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, технически умения, 3 години стаж

5

Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

Основно, кат."С", 4-5 години стаж като шофьор, квалификация за работа с пътно-строителни машини

1

Шофьор, лек автомобил до 9 места

Средно, шоф. книжка В, С или Д, 3 год. стаж

1

Тракторист

Средно, основно, кат. Ткт

1

Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието

Средно техническо, кат. Ткт, стаж

2

Водач, селскостопански машини

Основно, кат. Ткт, стаж

2

Машинен оператор навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

5

Машинен оператор изпридане на конци и прежди

Основно, начално

1

Работник, поддръжка на сгради

Средно, стаж по професията

1

Общ работник, поддръжка на сгради

Средно

4

Общ работник 

Средно

49

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания, осигурен транспорт от Община Казанлък и Павел баня

49

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

49

Сезонен работник, земеделие

Без изисквания

Вторник, 07 Април 2020 06:12

Свободни раотни места в Казанлък

КЪМ 07.04.2020 г.

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болести

Висше - Медицина и специалност

1

Лекар без специалност

Висше - Медицина - без специалност

1

Специализант по анестезиология и интензивно лечение

Висше - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

1

Техник, медицинска техника

Средно техническо, компютърни умения

1

Фармацевт магистър

Висше, магистър-фармацевт

1

Помощник-фармацевт

Висше, помощник-фармацевт

1

Ръководител, земеделие

Висше - Агрономство, компютърни умения, стаж в сферата на зърнопроизводството

1

Младши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

Висше - Геодезия, Земеустройство, Архитектура и Строителство, компютърни умения

1

Технически сътрудник

Висше, средно, турски език, компютърни умения

1

Кредитен специалист, банка

Средно

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

3

Монтажник, метални конструкции

Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

2

Монтажник, стъклени фасади

Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

1

Настройчик на ММ с ЦПУ

Висше, средно техническо, компютърни умения

2

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, 1 год. стаж

2

Машинен оператор, шиене на текстилни изделия

Средно, основно, 6 месеца стаж

2

Заварчик

Средно, квалификация за заварчик на СО

1

Секционен майстор

Средно, технически умения

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, 1 г. стаж

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, технически умения, 3 години стаж

1

Шофьор, лек автомобил до 9 места

Средно, шоф. книжка В, С или Д, 3 год. стаж

1

Тракторист

Средно, основно, кат. Ткт

1

Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието

Средно техническо, кат. Ткт, стаж

2

Водач, селскостопански машини

Основно, кат. Ткт, стаж

1

Машинист, многокофов багер

Средно, кат. С

2

Машинен оператор навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

5

Машинен оператор изпридане на конци и прежди

Основно, начално

Четвъртък, 02 Април 2020 07:38

Свободни работни места в Казанлък

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болести

Висше - Медицина и специалност

1

Лекар без специалност

Висше - Медицина - без специалност

1

Специализант по анестезиология и интензивно лечение

Висше - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

1

Техник, медицинска техника

Средно техническо, компютърни умения

1

Фармацевт магистър

Висше, магистър-фармацевт

1

Помощник-фармацевт

Висше, помощник-фармацевт

1

Ръководител, земеделие

Висше - Агрономство, компютърни умения, стаж в сферата на зърнопроизводството

1

Младши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

Висше - Геодезия, Земеустройство, Архитектура и Строителство, компютърни умения

1

Технически сътрудник

Висше, средно, турски език, компютърни умения

1

Кредитен специалист, банка

Средно

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

3

Монтажник, метални конструкции

Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

2

Монтажник, стъклени фасади

Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

1

Настройчик на ММ с ЦПУ

Висше, средно техническо, компютърни умения

2

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, 1 год. стаж

2

Машинен оператор, шиене на текстилни изделия

Средно, основно, 6 месеца стаж

2

Заварчик

Средно, квалификация за заварчик на СО

1

Секционен майстор

Средно, технически умения

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, 1 г. стаж

1

Шофьор, лек автомобил до 9 места

Средно, шоф. книжка В, С или Д, 3 год. стаж

1

Тракторист

Средно, основно, кат. Ткт

1

Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието

Средно техническо, кат. Ткт, стаж

2

Водач, селскостопански машини

Основно, кат. Ткт, стаж

1

Машинист, многокофов багер

Средно, кат. С

1

Опаковач

Средно, основно, начално, без образование

2

Машинен оператор навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

5

Машинен оператор изпридане на конци и прежди

Основно, начално

Четвъртък, 26 Март 2020 11:41

Свободни работни места в Казанлък

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болести

Висше - Медицина и специалност

2

Лекар без специалност

Висше - Медицина - без специалност

1

Специализант по анестезиология и интензивно лечение

Висше - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

1

Техник, медицинска техника

Средно техническо, компютърни умения

1

Фармацевт магистър

Висше, магистър-фармацевт

1

Помощник-фармацевт

Висше, помощник-фармацевт

1

Кредитен специалист, банка

Средно

1

Продавач-консултант в сектор "Машини"

Висше, средно техническо

5

Продавач-консултант

Средно

3

Монтажник, метални конструкции

Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

2

Монтажник, стъклени фасади

Средно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

1

Настройчик на ММ с ЦПУ

Висше, средно техническо, компютърни умения

2

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, 1 год. стаж

2

Машинен оператор, шиене на текстилни изделия

Средно, основно, 6 месеца стаж

2

Заварчик

Средно, квалификация за заварчик на СО

1

Секционен майстор

Средно, технически умения

1

Електротехник, строителен

Средно, основно, квалификация за електротехник или електромонтьор, 1 г. стаж

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, 1 г. стаж

1

Шофьор, лек автомобил до 9 места

Средно, шоф. книжка В, С или Д, 3 год. стаж

1

Тракторист

Средно, основно, кат. Ткт

1

Машинист, многокофов багер

Средно, кат. С

1

Опаковач

Средно, основно, начално, без образование

2

Машинен оператор навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

5

Машинен оператор изпридане на конци и прежди

Основно, начално

2

Общ работник

Средно, шоф. книжка кат. "В"

 

 

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

3

Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болести

Висше - Медицина и специалност

2

Лекар без специалност

Висше - Медицина - без специалност

1

Специализант по анестезиология и интензивно лечение

Висше - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

1

Консултант, поддръжка на софтуер

Висше икономическо, владеене на счетоводен софтуер

3

Кредитен консултант

Висше, средно

3

Старши експерт, социални дейности

Висше - Социални дейности, Социална педагогика, Специална педагогика, Социален мениджмънт, Психология, компютърни умения с документ, 2 г. стаж

1

Технически сътрудник, социални дейности

Средно, компютърни умения с документ

1

Секретар

Средно, компютърни умения 

2

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, 1 год. стаж

8

Монтажник, метални конструкции /окачени фасади/

Средно, 3 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, сърбохърватски, полски или руски език

2

Заварчик

Средно, сертификат  DIN, 3 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, сърбохърватски, полски или руски език

1

Дърводелец, мебелист

Средно, 1 г. стаж

4

Заварчик

Средно, квалификация за заварчик на СО

2

Сервизен техник /обслужване на кафе-автомати/

Средно, шофьорска книжка кат. "В"

1

Секционен майстор

Средно, технически умения

1

Електротехник, строителен

Средно, основно, квалификация за електротехник или електромонтьор, 1 г. стаж

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, 1 г. стаж

1

Монтьор, металообработващи машини

Средно, 3 г. стаж по професията

1

Стругар

Средно, 3 г. стаж по професията

1

Шофьор, автокран

Средно, шоф. книжка кат. "С"

1

Шофьор , товарен автомобил

Средно, кат. С, 1 г. стаж

3

Мияч, превозни средства

Основно, начално

1

Чистач/хигиенист в общежитие

Средно

20

Обслужващ работник, промишлено производство

Средно, основно, начално

2

Общ работник

Средно, шоф. книжка кат. "В"

 

Петък, 01 Ноември 2019 10:59

Свободни работни места в Казанлък

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

4

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

3

Кредитен консултант

Висше, средно

1

Специалист , ветеринарно-санитарни дейности

Средно, компютърни умения

1

Технически секретар

Средно, компютърни умения 

1

Технически сътрудник

Средно, турски език, компютърни умения

9

Обслужващ, магазин

Средно, основно

2

Продавач-консултант

Средно

1

Продавач, закуски

Средно, основно

1

Пекар

Средно, основно, 1 г. стаж

2

Готвач

Средно, основно, 1 г. стаж

1

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

1

Електротехник, промишлено предприятие

Средно професионално

4

Заварчик

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

4

Шлосер-монтьор

Средно, технически умения, 2 год. стаж

2

Машинен оператор, рязане на пластмаса

Средно, опит при работа с машина

2

Машинен оператор, изделия от хартия

Средно, технически умения

4

Машинен оператор производство на експлозивни вещества

Средно

2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения, 1 г. стаж

2

Електромонтьор, улично осветление

Средно - ел. техник, шоф. книжка кат. "В"

1

Електромонтьор

Средно - електромонтьор 4 квалификационна група, 1 г. стаж

8

Монтьор, металообработващи машини

Средно техническо - машинен монтьор

1

Фрезист

Средно

9

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно

2

Монтажник, изделия от метал

Средно

4

Оператор преса за метал

Средно

1

Бояджия, изделия от дърво

Средно

1

Огняр

Средно, квалификация за огняр

1

Шофьор , товарен автомобил

Средно, кат. С, 1 г. стаж

2

Мотокарист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

3

Кранист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

3

Мияч, превозни средства

Основно, начално

3

Общ работник

Средно

 

Сряда, 16 Октомври 2019 07:40

Свободни работни места в Казанлък

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

6

Лекари по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, нервни болести, вътрешни болести

Висше - магистър  - Медицина, специалност

2

Лекари без специалност

Висше - магистър - Медицина

1

Специализант по неврология

Висше - магистър - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

4

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

1

Трудов медиатор - посредник

Средно, компютърни умения

3

Кредитен консултант

Висше, средно

1

Инженер, конструктор

Висше  техническо, системи за проектиране CAD/CAM

1

Старши експерт "Технически инвестиционен контрол на строителството"

Висше, компютърни умения, 1 г. стаж

1

Специалист , ветеринарно-санитарни дейности

Средно, компютърни умения

1

Технически секретар

Средно, компютърни умения 

1

Технически сътрудник

Средно, турски език, компютърни умения

11

Обслужващ, магазин

Средно, основно

2

Продавач-консултант

Средно

1

Продавач в месарски магазин

Средно

1

Продавач, закуски

Средно, основно

1

Пекар

Средно, основно, 1 г. стаж

2

Готвач

Средно, основно, 1 г. стаж

1

Помощник кухня

Средно, опит

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

2

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

1

Електротехник, промишлено предприятие

Средно професионално

4

Заварчик

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

4

Шлосер-монтьор

Средно, технически умения, 2 год. стаж

2

Машинен оператор, рязане на пластмаса

Средно, опит при работа с машина

3

Машинен оператор, изделия от хартия

Средно, технически умения

9

Машинен оператор производство на експлозивни вещества

Средно

6

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно

2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения, 1 г. стаж

2

Електромонтьор, улично осветление

Средно - ел. техник, шоф. книжка кат. "В"

1

Електромонтьор

Средно - ел. монтьор

1

Електромонтьор

Средно - електромонтьор 4 квалификационна група, 1 г. стаж

2

Монтьор, електронно производствено оборудване

Средно

9

Монтьор, металообработващи машини

Средно техническо - машинен монтьор

3

Стругар

Средно

1

Фрезист

Средно

6

Настройчик на ММ с ЦПУ

Средно техническо, 2 г. стаж

9

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно

3

Монтажник, изделия от метал

Средно

4

Оператор преса за метал

Средно

1

Огняр

Средно, квалификация за огняр, 3 г. стаж

1

Огняр

Средно, правоспособност за работа с газови котли

2

Мотокарист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

3

Кранист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

3

Общ работник

Средно

 

Петък, 20 Септември 2019 14:02

Свободни работни места в Казанлък

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

6

Лекари по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, нервни болести, вътрешни болести

Висше - магистър  - Медицина, специалност

2

Лекари без специалност

Висше - магистър - Медицина

1

Специализант по неврология

Висше - магистър - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

4

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

1

Счетоводител

Висше - Счетоводство или Финанси, 3 години стаж по специалността, компютърни умения с документ

1

Специален педагог

Висше-Специална педагогика, Социална педагогика, Психология, Социални дейности, компютърни умения и 2 г. стаж

2

Трудотерапевт

Средно, компютърни умения, 1 г. стаж

1

Ръководител на Център за трудова адаптация и социализация

Висше-Специална педагогика, Социална педагогика, Психология, Социални дейности, компютърни умения и 3 г. стаж

1

Социален сътрудник

Средно, компютърни умения, 2 г. стаж

1

Психолог

Висше - Психология, компютърни умения, 2 г. стаж

1

Инженер, конструктор

Висше  техническо, системи за проектиране CAD/CAM

1

Старши експерт "Технически инвестиционен контрол на строителството"

Висше - специалности в областта на строителството, компютърни умения, 1 г. стаж

1

Специалист , ветеринарно-санитарни дейности

Средно, компютърни умения

1

Специалист качество, полуфабрикати и готова продукция

Висше - Хранителни технологии

1

Технически секретар

Средно, компютърни умения 

1

Технически сътрудник

Средно, турски език, компютърни умения

1

Диагностик, МПС

Висше, средно - специалности от  областта на МПС, компютърни умения

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

11

Обслужващ, магазин

Средно, основно

2

Продавач-консултант

Средно

1

Продавач, закуски

Средно, основно

2

Пекар

Средно, основно, 1 г. стаж

2

Готвач

Средно, основно, 1 г. стаж

1

Готвач в консервна фабрика

Средно - готвач

1

Помощник кухня

Средно, опит

2

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

1

Електротехник, промишлено предприятие

Средно професионално

4

Заварчик

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

4

Шлосер-монтьор

Средно, технически умения, 2 год. стаж

3

Шлосер 

Средно, технически умения  

4

Машинен оператор, изделия от хартия

Средно, технически умения

12

Машинен оператор производство на експлозивни вещества

Средно

2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения, 1 год. стаж

5

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно

2

Електромонтьор, улично осветление

Средно - ел. техник, шоф. книжка кат. "В"

1

Електромонтьор

Средно - ел. монтьор

2

Монтьор, електронно производствено оборудване

Средно

9

Монтьор, металообработващи машини

Средно техническо - машинен монтьор

3

Стругар

Средно

4

Фрезист

Средно

6

Настройчик на ММ с ЦПУ

Средно техническо, 2 г. стаж

10

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно

8

Монтажник, изделия от метал

Средно

6

Оператор преса за метал

Средно

2

Мотокарист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

3

Кранист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

2

Шпакловчик

Средно, желателно с опит

1

Бояджия, изделия от дърво

Средно

28

Работник, оранжерия

Средно, основно

1

Работник, чистач на килими

Средно, 1 г. стаж, шоф. книжка кат. "В"

1

Чистач/хигиенист

Основно, почасово - 2 часа

11

Общ работник

Средно, основно, начално

Страница 1 от 2

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co